Cập nhật lãi suất Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga mới nhất tháng 4/2021

Lãi suất cao nhất qua khảo sát tại Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga trong tháng 4 này tiếp tục duy trì ở mức là 7%/năm dành cho tiền gửi của khách hàng cá nhân tại kỳ hạn 24 và 36 tháng.
Cập nhật lãi suất Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga mới nhất tháng 4/2021 - Ảnh 1.

Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB)

Bước tháng tháng 4, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) hiện ghi nhận lãi suất huy động nhìn chung không đổi so với khảo sát đầu tháng trước. Khung lãi suất áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga nằm trong khoảng từ 3,4%/năm đến 7%/năm với các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Cụ thể trong đó, kỳ hạn từ 1 tháng và 2 tháng có lãi suất tiền gửi được quy định chung ở mức 3,4%/năm; trong khi các khoản tiền gửi kỳ hạn 3 tháng được niêm yết lãi suất là 3,6%/năm.

Qua khảo sát trong tháng 4 thì lãi suất tiết kiệm tại VRB đối với các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng lần lượt là 5,7%/năm và 5,9%/năm. Trường hợp khách hàng gửi tiền tại hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng lần lượt có lãi suất được ấn định là 6,3%/năm và 6,4%/năm.

Bên cạnh đó, lãi suất mà Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga dành cho các kỳ hạn dài như 15 tháng là 6,6%/năm; kỳ hạn 18 tháng là 6,7%/năm. 

Cũng tại biểu lãi suất này, hai kỳ hạn dài nhất là 24 tháng và 36 tháng đang được triển khai cùng lãi suất là 7%/năm. Đây cũng được cho là lãi suất cao nhất qua ghi nhận được tại Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga trong tháng 4.

Biểu lãi suất ngân hàng Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga tháng 4/2021 mới nhất

THÁNG

Khách hàng cá nhân

Khách hàng doanh nghiệp

KKH/Non-term

0,2

0,2

01 tuần/week

0,2

0,2

02 tuần/week

0,2

0,2

03 tuần/week

0,2

0,2

01 tháng/month

3,4

3,4

02 tháng/month

3,4

3,4

03 tháng/month

3,6

3,6

06 tháng/month

5,7

5,5

09 tháng/month

5,9

5,7

12 tháng/month

6,3

6,2

13 tháng/month

6,4

6,3

15 tháng/month

6,6

6,5

18 tháng/month

6,7

6,6

24 tháng/month

7

6,9

36 tháng/month

7

6,9

Nguồn: VRB.

Tương tự phân khúc khách hàng cá nhân, lãi suất Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga dành cho khách hàng doanh nghiệp cũng được không đổi so với trước. Tại đó, khung lãi suất tiếp tục có phạm vi từ 3,4%/năm đến 6,9%/năm dành cho các kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Đặc biệt, riêng loại tiền gửi tại kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần và loại tiền gửi không kỳ hạn được VRB quy định lãi suất ở mức 0,2%/năm dành cho cả hai đối tượng khách hàng.

Bên cạnh sản phẩm tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga cũng triển khai nhiều sản phẩm huy động vốn khác như: Tiền gửi lĩnh lãi đầu kỳ, Tiền gửi lĩnh lãi định kỳ, Tiền gửi gia tăng, Tiền gửi bậc thang, Tiền gửi hành trình đến nước Nga, Mẫu An gia…. 

chọn
Hơn nửa doanh nghiệp trên thị trường BĐS quý I ảm đạm với các khoản lỗ và lãi giảm sâu
Thống kê 160 doanh nghiệp ngành bất động sản, hơn 51% các doanh nghiệp báo lỗ sau thuế và lãi giảm sâu. Phần lớn các doanh nghiệp nhóm này ghi nhận doanh thu bất động sản giảm, thậm chí không có doanh thu trong quý đầu năm.