Chính phủ đã chi hơn 213.000 tỉ đồng trả nợ trong 8 tháng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 8 tháng đầu năm, trả nợ của Chính phủ khoảng 213.142 tỉ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 180.025 tỉ, phần còn lại là nợ nước ngoài.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình hoạt động trong tháng 8/2019. Báo cáo cho biết tình hình thu chi ngân sách và số tiền Chính phủ đã chi để trả nợ thời gian qua. Đáng chú ý, qua kiểm tra, Kho bạc Nhà nước phát hiện có đến 8.100 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định trong 8 tháng đầu năm 2019. 

Kho bạc Nhà nước không chấp nhận thanh toán khoảng 58 tỉ đồng.

Thu ngân sách hơn 808.000 tỉ, chi hơn 901.000 tỉ đồng

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện trong tháng 8 ước đạt 100,4 nghìn tỉ đồng. Luỹ kế thu 8 tháng đầu năm, thu ngân sách ước đạt 997,6 nghìn tỉ đồng, bằng 70,7% dự toán và tăng 12,4% so cùng kì năm 2018.

Thu nội địa tháng 8 ước đạt 81,8 nghìn tỉ. Luỹ kế thu 8 tháng ước đạt 808,8 nghìn tỉ đồng, bằng 68,9% dự toán, tăng 13,9% so cùng kì.

4_lkdl

Kho bạc Nhà nước phát hiện có đến 8.100 khoản chi ngân sách chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định. (Ảnh: Thanh Niên).

Bộ Tài chính cho biết thêm thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành kể từ đầu năm 2019 cho tới nay vẫn duy trì đà tăng trưởng cao so với cùng kì.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác thu, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp, thu hồi các khoản thuế còn nợ, chống thất thu ngân sách. 

"Nhờ đó, kết quả kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2019 tương đối tích cực ở một số lĩnh vực kinh tế lớn", đại diện Bộ Tài chính cho biết.

Cả nước có 55/63 địa phương thu nội địa đạt dự toán trên 65% và 59 địa phương thu cao hơn so với cùng kì năm 2018. Từ hoạt động xuất nhập khẩu, lũy kế thu 8 tháng đạt ước đạt 147,2 nghìn tỉ đồng, tăng 10,3% so cùng kì.

Ở chiều ngược lại, luỹ kế chi 8 tháng là  901,35 nghìn tỉ đồng, bằng 55,2% dự toán, tăng 2,8% so với cùng kì năm 2018.

Chi nhiều nhất là chi thường xuyên với 649,89 nghìn tỉ, bằng 65% dự toán, tăng 5,8% so với cùng kì. Tiếp đến là chi đầu tư phát triển với 161,27 nghìn tỉ, giảm 8,8%, chi trả nợ lãi  76,76 nghìn tỉ, tăng 1,6%.

Kho bạc phát hiện 8.100 khoản chi không đúng quy định

Đáng chú ý, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phát hiện hàng nghìn khoản chi không đúng quy định.

Cụ thể, Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát thanh toán được 570,8 nghìn tỉ đồng chi thường xuyên ngân sách Nhà nước, đạt 54,7% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và giải ngân 153,8 nghìn tỉ chi đầu tư xây dựng cơ bản, đạt 41,5% kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao năm 2019. 

Qua kiểm tra, Kho bạc Nhà nước phát hiện khoảng 8.100 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định. Sau kiểm tra, Kho bạc Nhà nước  đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết và không chấp nhận thanh toán khoảng 58 tỉ đồng.

Chi hơn 200.000 tỉ đồng trả nợ công

Về công tác tài chính đối ngoại và quản lí nợ công, Bộ Tài chính cho biết 8 tháng đầu năm, Bộ đã kí kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài (4 hiệp định với ADB, 1 hiệp định với OFID), tổng trị giá khoảng 463 triệu USD. 

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/8/2019, giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019 khoảng 1.322 triệu USD, tương đương 30.494 tỉ đồng. 

Trả nợ của Chính phủ trong tháng 8 khoảng 5.389 tỉ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 4.315 tỉ, trả nợ nước ngoài khoảng 1.074 tỉ đồng. 

Lũy kế 8 tháng đầu năm, trả nợ của Chính phủ khoảng 213.142 tỉ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 180.025 tỉ, phần còn lại là nợ nước ngoài. 

Bộ Tài chính khẳng định nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ về cơ bản được thanh toán kịp thời, không xảy ra tình trạng chậm trả nợ. 

chọn