CII huy động được hơn 2.800 tỷ đồng từ trái phiếu chuyển đổi

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CII) vừa báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng kết thúc ngày 25/1. Tỷ lệ trái phiếu được phân phối của lô CII42301 đạt 99,05%.

Kết quả, 4.033 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua 22,8 triệu trái phiếu (80,14%), 73 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mua 70.734 trái phiếu (0,25%), 24 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mua 5,3 triệu trái phiếu (18,66%)

Tổng số trái phiếu được phân phối là 28,13 triệu trái phiếu, chiếm 99,05% lượng chào bán (28,4 triệu trái phiếu). Trừ đi các chi phí, CII thu ròng 2.812 tỷ đồng. Thời gian dự kiến chuyển giao trái phiếu từ tháng 2 đến tháng 3.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 5/1, HĐQT đã thông qua kết quả đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu của cổ đông hiện hữu, với số lượng 16,9 triệu trái phiếu, chiếm 60% lượng chào bán. Việc cổ đông hiện hữu không tham gia mua đủ lượng trái phiếu chào bán cũng có thể đến từ việc cơ cấu sở hữu rất loãng, với số lượng cổ đông nhỏ lẻ hàng chục ngàn người, thuộc nhóm doanh nghiệp có số lượng cổ đông cao nhất sàn chứng khoán.

Phần còn lại 40%, công ty chào bán tiếp cho cán bộ, nhân viên (của CII) với các điều khoản và điều kiện tương tự như chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Trái phiếu CII42301 thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông mỗi 12 tháng/lần, tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông.

Kỳ hạn trái phiếu là 10 năm, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 10%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi bằng tổng của 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.

Số tiền 2.812 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, công ty sẽ dùng 1.200 tỷ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH Một thành viên BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ và 1.640 tỷ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ.

Kế hoạch phát hành trái phiếu với giá trị 2.840 tỷ đồng nói trên nằm trong kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn của công ty với tổng giá trị trái phiếu dự kiến huy động là gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu trên thuộc kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu thời hạn 10 năm với tổng giá trị 4.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng dự kiến phát hành lô trái phiếu khác với tổng giá trị gần 2.400 tỷ đồng, thời hạn trên 10 năm và cho biết đang làm việc với một tổ chức tài chính quốc tế để bảo lãnh thanh toán cho lô trái phiếu này.

CII sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 31/1 tới. Nội dung họp lần này bao gồm: Điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi gói 2 đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/5/2023; Tạm dừng thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi CII42013 thành cổ phiếu tại đợt 7 (dự kiến ngày 2/5/2024) và đợt 8 (dự kiến ngày 4/11/2024) để trình ĐHĐCĐ và một số vấn đề khác.

Về tình hình hoạt động khác, CII vừa trả cổ tức tiền mặt 4% (theo danh sách chốt ngày 16/10/2023) cho cổ đông vào ngày 3/1. Đây là lần đầu tiên công ty trả cổ tức bằng tiền mặt sau hơn 3 năm do trước đó tập trung dòng tiền cho các dự án. CII cho biết sẽ hiện kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn vào đầu mỗi quý, với tỷ lệ chi trả là 4%, tương đương 16%/năm.

chọn
BGI muốn nâng chiều cao dự án Diamond Bay từ 9 lên 25 tầng, đang gom thêm đất ở Hải Dương và Quảng Trị
Năm 2024, Tập đoàn BGI đặt mục tiêu lãi 81 tỷ đồng, khởi công 3 dự án là BGI Diamond Bay, dự án Kiến Giang 1 và dự án Bích Động. Hiện, doanh nghiệp đang nghiên cứu đầu tư thêm 3 dự án tại Hải Dương và Quảng Trị.