CII công bố chi tiết phương án điều chỉnh hai gói trái phiếu chuyển đổi 4.500 tỷ đồng

CII vừa công bố các tờ trình ĐHĐCĐ sắp tới, trong đó có nội dung điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đối với Gói 1 (2.840 tỷ đồng) và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, khối lượng phát hành đối với Gói 2 (1.660 tỷ đồng).

Điều chỉnh phương án sử dụng vốn Gói 1

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII, mã chứng khoán: CII) vừa công bố các tờ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường dự kiến tổ chức ngày 31/1 sắp tới, trong đó có nội dung về việc điều chỉnh mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn của gói trái phiếu chuyển đổi hơn 2.840 tỷ đồng.

Đây là Gói trái phiếu 1, trong tổng số 2 gói trái phiếu với tổng trị giá 4.500 tỷ đồng mà ĐHĐCĐ thường niên hồi cuối tháng 5 năm ngoái của CII đã thông qua.  

Theo phương án cũ, CII sẽ dùng toàn bộ số vốn 2.840 tỷ đồng trên để góp vốn và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cho hai đơn vị thành viên là Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (số tiền đầu tư 1.200 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội (số tiền đầu tư hơn 1.640 tỷ đồng).

Song, tiến độ phát hành Gói 1 bị kéo dài so với dự kiến, dẫn đến mục đích sử dụng vốn của Gói 2 không theo kịp tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch ban đầu.

Bên cạnh đó, việc Công ty Xa Lộ Hà Nội được Vietcombank cấp vốn gần 2.400 tỷ đồng với thời hạn 7 năm khiến nhu cầu phát hành trái phiếu của đơn vị này phần nào bị giảm sút. Thêm vào đó, mặt bằng lãi suất cho vay của Vietcombank hiện đang ở mức thấp (8%/năm, thấp hơn mức lãi suất huy động của Gói 1 là 10%/năm cho kỳ đầu tiên), do đó, theo CII, tiền huy động được từ Gói 1 nên được tái tài trợ cho các khoản vay khác có lãi suất cao hơn 10%/năm của CII. 

Do đó, CII đã điều chỉnh phương án sử dụng vốn Gói 1, trong đó giữ nguyên phần vốn 1.200 tỷ đồng đầu tư vào Công ty BOT tỉnh Ninh Thuận và giảm phần vốn đầu tư vào Công ty Xa Lộ Hà Nội còn hơn 550 tỷ đồng. Phần 1.900 tỷ đồng còn lại sẽ được CII dùng để thanh toán hai lô trái phiếu khác sắp đáo hạn trong năm nay.

Giảm giá trị huy động vốn từ Gói 2, thay đổi đối tượng phát hành

Song song với điều chỉnh Gói 1, CII cũng trình ĐHĐCĐ sắp tới về việc điều chỉnh phương án phát hành Gói 2 gần 1.660 tỷ đồng.

Theo phương án cũ, Gói 2 này có giá trị gần 1.660 tỷ đồng, phát hành cho các cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư khác theo hình thức đấu giá, với mục đích thanh toán hai lô trái phiếu khác sắp đến hạn trong nửa đầu năm nay và góp vốn/đầu tư mua trái phiếu của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội. 

CII cho biết, trong quá trình thực hiện Gói trái phiếu 1 (2.840 tỷ đồng), HĐQT công ty đã nhận thấy cần điều chỉnh một số vấn đề cho phù hợp với tình hình thực tế. Một số nội dung chính như sau:

Thứ nhất, công ty sẽ giảm khối lượng phát hành từ gần 16,6 triệu trái phiếu còn hơn 15,9 triệu trái phiếu để phù hợp với số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, tương đương giá trị dự kiến huy động giảm từ gần 1.660 tỷ đồng còn gần 1.592 tỷ đồng. 

Thứ hai, tiến độ thực hiện Gói 1 thực tế đã kéo dài so với kế hoạch (dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 1 này thay vì trong năm 2023), do đó, khi CII triển khai Gói 2, số tiền thu được có thể sẽ không kịp để thanh toán hai lô trái phiếu sắp đến hạn. 

Do đó, CII đã điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đối với Gói 2 thành đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do hai đơn vị thành viên sắp phát hành là CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (số tiền đầu tư 450 tỷ đồng) và CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (số tiền đầu tư gần 1.142 tỷ đồng). 

Thứ ba, CII cho biết, sau khi tham khảo ý kiến của một số đơn vị tư vấn và các văn bản quy định pháp luật, việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng theo hình thức đấu giá có khả năng khó thực hiện và có thể làm kéo dài tiến độ phát hành.

Do đó, CII sẽ không thực hiện theo hình thức đấu giá, đồng thời điều chỉnh đối tượng mua trái phiếu Gói 2 thành cổ đông hiện hữu; người lao động của công ty sau khi kết thúc thời hạn chào bán cho cổ đông hiện hữu; và nhà đầu tư khác theo tiêu chuẩn do HĐQT phê duyệt sau khi kết thúc thời hạn chào bán cho người lao động của công ty. 

Thứ tư, sau khi hoàn tất chào bán hai gói trái phiếu trên, CII sẽ có tổng cộng 3 mã trái phiếu chuyển đổi đang lưu hành với các đợt chuyển đổi khá gần nhau trong năm. 

Do đó, để giảm các thủ tục thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong năm, HĐQT CII đều nghị điều chỉnh thời điểm các đợt chuyển đổi của Gói 2 trùng với các đợt của Gói 1. 

Gói trái phiếu 2 này dự kiến sẽ được phát hành trong năm nay, sau khi công ty nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngày phát hành trái phiếu sẽ là ngày làm việc thứ 20 kể từ ngày kết thúc thời hạn đóng tiền mua trái phiếu của cổ đông hiện hữu.

Trái phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi cố định và lãi thả nổi, đối với kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất được áp dụng là 10%/năm, đối với các kỳ tiếp theo, lãi suất sẽ bằng tổng của 2,5%/năm và lãi tham chiếu của kỳ đó. Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán 3 tháng/lần. 

Ngoài hai nội dung trên, CII cũng dự kiến trình cổ đông chấp thuận việc không hủy ngang việc tạm dừng thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII42013 thành cổ phiếu Đợt 7 (dự kiến ngày 2/5/2024) và Đợt 8 (dự kiến ngày 4/11/2024) theo phương án cũ.

Lý do doanh nghiệp đưa ra là để tránh tình trạng phát sinh chênh lệch về số lượng cổ phiếu lưu hành trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi Gói 2 nói trên. 

Tag:
chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.