'Của để dành' tại các KCN chiếm gần 40% tổng tài sản của Sonadezi Long Bình

Tại thời điểm cuối quý II, Sonadezi Long Bình có gần 510 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện từ các khách thuê KCN, chiếm gần 40% tổng tài sản. Doanh thu tại các KCN cũng là nguồn thu chính trong quý của doanh nghiệp, kéo lợi nhuận công ty đạt 61% kế hoạch sau nửa đầu năm.

Theo kết quả kinh doanh quý II của CTCP Sonadezi Long Bình (mã chứng khoán: SZB), công ty ghi nhận doanh thu thuần 96 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong quý,  nguồn thu chính của Sonadezi Long Bình chủ yếu đến từ doanh thu cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng, đạt 57,4 tỷ đồng và chiếm 60% tổng doanh thu thuần. Cùng với đó, công ty còn có 20 tỷ đồng từ kinh doanh nước và 10,6 tỷ đồng doanh thu góp vốn kho ICD.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính trong quý của công ty tăng từ 1,4 tỷ đồng lên 4 tỷ đồng, nhờ đó, lợi nhuận sau thuế cũng tăng 3% so với cùng kỳ, đạt 38 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Sonadezi Long Bình sau 6 tháng đầu năm. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp). 

Lũy kế nửa đầu năm nay, Sonadezi Long Bình đạt doanh thu thuần 181,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỷ đồng, đều tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 103,4 tỷ đồng, như vậy, sau 6 tháng đầu kinh doanh, công ty đã thực hiện được 61% mục tiêu năm.

Tính tới thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của Sonadezi Long Bình đạt 1.276 tỷ đồng, tăng 6,5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chiếm 32% tổng tài sản là khoản chi phí trả trước dài hạn 406 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chi phí trả trước đền bù giải phóng mặt bằng khu công nghiệp (KCN) Thạnh Phú.

Danh mục tồn kho của Sonadezi Long Bình ghi nhận 6 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chi phí tiền sử dụng đất Khu dân cư Trảng Bom là 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng có 28,2 tỷ đồng khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án khu công nghiệp (KCN).

Về phần nguồn vốn, tại thời điểm cuối quý II, Sonadezi Long Bình đang có 509 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, là doanh thu nhận trước từ khách thuê đất tại các KCN Biên Hòa 2, KCN Gò Dầu, KCN Thạnh Phú, KCN Xuân Lộc. 

Tại thời điểm cuối quý II, nợ tài chính của Sonadezi Long Bình ở mức 19,5 tỷ đồng, tăng 163,5% so với thời điểm đầu năm, song, công ty không có thuyết minh chi tiết về khoản nợ này. 

chọn
Sonadezi Châu Đức dự chi hơn 900 tỷ đồng cho GPMB, đặt mục tiêu lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng
Năm nay, Sonadezi lên kế hoạch lợi nhuận tăng 7%, tương đương đạt 210,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến chi hơn 900 tỷ đồng cho công tác bồi thường, GPMB đối với khu đất 69,25 ha (KCN 46 ha, KĐT 23,25 ha).