Đà Nẵng điều chỉnh qui hoạch, không san gạt dự án Khu di tích đồi Trung Sơn

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất cho phép điều chỉnh qui hoạch chi tiết Khu di tích đồi Trung Sơn, huyện Hòa Vang theo hướng giữ lại chỉnh trang, không san gạt di tích này

Vừa qua, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông có văn bản gửi Sở Xây dựng TP Đà Nẵng về việc đề nghị điều chỉnh qui hoạch chi tiết Khu di tích đồi Trung Sơn.

Theo đơn vị này, Khu di tích đồi Trung Sơn được phê duyệt qui hoạch chi tiết theo Quyết định số 8499/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND thành phố, qui mô 12,2ha.

images1239829_Rung_Trung_Son

Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại khu vực qui hoạch. (Ảnh: Báo Đà Nẵng).

Nội dung qui hoạch là san gạt đồi Trung Sơn ngang với cao độ các dự án tại khu vực, sắp xếp lại các công trình thiết chế văn hóa: đình làng, miếu, Nhà bia Di tích đồi Trung Sơn và bố trí cây xanh; bố trí đất ở chia lô.

Trong quá trình triển khai, không có sự đồng thuận trong dân cư tại khu vực, UBND thành phố chưa duyệt chủ trương đầu tư do chưa xác định nguồn kinh phí triển khai.

Ngoài ra, hiện Sở Văn hóa và Thể thao có văn bản đề nghị giữ nguyên hiện trạng các công trình thiết chế văn hóa tại đồi Trung Sơn để lập hồ sơ xếp hạng di tích, UBND huyện Hòa Vang cũng đề nghị giữ nguyên hiện trạng các công trình tại đồi Trung Sơn.

Vì vậy, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông đã rà soát qui hoạch, đề nghị điều chỉnh qui hoạch chi tiết Khu di tích đồi Trung Sơn theo hướng giữ lại chỉnh trang, không san bằng đồi Trung Sơn.

Về kinh phí thực hiện, Công ty Cổ phần Trung Nam có văn bản đề nghị tài trợ kinh phí nghiên cứu phương án, thẩm định phê duyệt điều chỉnh qui hoạch. Lí do tài trợ nhằm giúp thành phố sớm triển khai qui hoạch, nâng cao giá trị cảnh quan, công trình phúc lợi xã hội tại khu vực. Qua đó gián tiếp tăng giá trị các dự án tại khu vực, trong đó có dự án do Công ty Trung Nam đầu tư.

Theo Sở Xây dựng, sau khi nhận được văn bản, qua kiểm tra, Sở Xây dựng đề nghị UBND TP Đà Nẵng xem xét thống nhất về mặt chủ trương điều chỉnh qui hoạch.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sau đó đã thống nhất về chủ trương theo đề xuất của Sở Xây dựng, cho phép điều chỉnh qui hoạch chi tiết Khu di tích đồi Trung Sơn theo hướng giữ lại chỉnh trang, không san gạt đối Trung Sơn.

Giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn xác định rõ phạm vi, mức độ, nội dung điều chỉnh, bảo đảm tính liên tục, đồng bộ của qui hoạch chi tiết hiện có trên cơ sở phân tích, làm rõ các nguyên nhân dẫn đến việc phải điều chỉnh, hiệu quả kinh tế - xã hội của việc điều chỉnh, các giải pháp khắc phục những phát sinh do điều chỉnh qui hoạch.

Đề xuất cụ thể phương án điều chỉnh qui hoạch lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các tổ chức cá nhân có liên quan, gửi Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định trước khi triển khai các thủ tục điều chỉnh qui hoạch theo đúng qui định.

Thống nhất Công ty Cổ phần Trung Nam tài trợ kinh phí lập qui hoạch. Giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tiếp nhận nguồn tài trợ theo đúng qui định.

Tháng 3/2016, UBND huyện Hòa Vang đã công bố qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu di tích đồi Trung Sơn do UBND TP Đà Nẵng phê duyệt.

Khu di tích đồi Trung Sơn thuộc địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, phía đông bắc giáp khu nhà ở cho công nhân và khu đô thị liền kề KCN Hòa Khánh; phía tây nam giáp đường qui hoạch 16,5m; phía đông nam giáp Trạm xử lí nước thải Liên Chiểu; phía tây bắc giáp khu đô thị Golden Hills City. Tổng diện tích đất qui hoạch là 122.988m2.

Qui hoạch Khu di tích đồi Trung Sơn bao gồm các hạng mục như đình làng hiện trạng, nhà bia và di tích đồi Trung Sơn, cây xanh vườn dạo, miếu xóm Trại và âm linh Vân Dương, bãi đỗ xe.

chọn
Hình ảnh cầu vượt sông Châu Giang nối Bình Lục - Lý Nhân, Hà Nam đang xây dựng
Cầu vượt sông Châu Giang trên trên tuyến đường từ QL1A đi đường nối 2 cao tốc, kết nối các huyện Bình Lục - Lý Nhân, Hà Nam đang xây dựng.