Đà Nẵng dự phòng hơn 511 tỉ đồng để chống dịch Covid-19

UBND TP Đà Nẵng đã đề nghị HĐND thành phố quyết định sử dụng nguồn dự phòng ngân sách thành phố chuyển sang là 511,9 tỉ đồng để dự phòng chống dịch Covid-19.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng, UBND thành phố đã có tờ trình HĐND thành phố về việc qui định chế độ hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Trong đó, dự kiến mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch là 51,8 tỉ đồng do đề xuất của Sở Y tế ngày 13/2. 

Tuy nhiên, căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đơn vị dự kiến tổng kinh phí thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế là hơn 201 tỉ đồng (tăng 149,2 tỉ đồng so với đề xuất ban đầu).

Đà Nẵng dự phòng hơn 511 tỉ đồng sử dụng để chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (VTV.vn).

UBND thành phố đề nghị HĐND thành phố quyết định sử dụng nguồn dự phòng ngân sách thành phố chuyển sang là 511,9 tỉ đồng để dự phòng chống dịch kể cả mua sắm thiết bị y tế do thực tế diễn biến dịch, chính sách hỗ trợ tiền ăn, chế độ phụ cấp...

Sáng 13/3, các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông những nội dung trong tờ trình trên.

chọn