Đà Nẵng giảm tỷ lệ tính đơn giá thuê đất để hỗ trợ đầu tư

Đà Nẵng điều chỉnh giảm tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hằng năm trên địa bàn thành phố từ 2% xuống còn 1%.
Đà Nẵng giảm tỷ lệ tính đơn giá thuê đất để hỗ trợ đầu tư - Ảnh 1.

Toàn cảnh TP Đà Nẵng. (Ảnh: Thành Oscar).

Xem thêm: Thông tin mới nhất về giá đất ở Đà Nẵng

UBND thành phố ban hành Quyết định số 8/2021 quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn Đà Nẵng.

Cụ thể, điều chỉnh giảm tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hằng năm trên địa bàn thành phố từ 2% xuống còn 1%. 

Báo Đà Nẵng dẫn thông tin từ Sở Tài chính cho biết, do ảnh hưởng của Covid-19 nên hoạt động đầu tư của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; do đó, việc điều chỉnh giảm tỷ lệ % đơn giá thuê đất nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư. 

Mặt khác, qua tìm hiểu, tham khảo tại một số địa phương, hiện tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trả tiền hằng năm tại Hải Phòng là 1%, Thừa Thiên Huế là từ 1 - 1,2%, Quảng Nam từ 0,5 - 1,2%... Do vậy, việc Đà Nẵng điều chỉnh giảm tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trả tiền hằng năm từ 2% xuống còn 1% là tương đồng với các địa phương lân cận.

Cũng theo Quyết định trên, tỷ lệ % áp dụng đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản giảm từ 0,7% xuống còn 0,5%. Sở Tài chính Đà Nẵng cũng cho rằng, do ảnh hưởng của Covid-19 và lĩnh vực này cũng ít được đầu tư nên cần điều chỉnh giảm nhằm khuyến khích kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực này.

Đối với hoạt động khai thác đất, đá, ít phát sinh và là hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên nên giữ nguyên tỷ lệ % để tính tiền thuê đất là 3% và một số địa phương cũng quy định là 3%.

Đối với tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất trong Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, giữ nguyên 1% vì tương đương, phù hợp với tỷ lệ % thuê đất chung trên địa bàn thành phố.

Còn tỷ lệ % để tính tiền thuê đất thuộc địa bàn các xã Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) giữ nguyên là 0,5% dù địa bàn các xã này khó khăn, cần phải giảm tỷ lệ % để thu hút đầu tư theo quy định với mức tỷ lệ % tối thiểu không thấp hơn 0,5%.

Đơn giá thuê đất hằng năm hoặc trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để xây dựng công trình ngầm, sẽ bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt.

Tham khảo: Bất động sản Đà Nẵng: Nhà trong phố lên ngôi

Việc tính các đơn giá thuê đất trả tiền hằng năm không qua hình thức đấu giá, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm.

chọn