Việt Nam có trường đại học đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng THE

Trường ĐH Tôn Đức Thắng được THE xếp top 101 - 200 đại học có ảnh hưởng nhất toàn cầu. Tính đến thời điểm này, ĐH Tôn Đức Thắng là trường đại học Việt Nam đầu tiên được THE xếp hạng.

THE Impact Rankings là bảng xếp hạng hình thành với mục đích đo lường sự thành công của các tổ chức giáo dục đại học trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals: SDGs) theo chuẩn của Liên Hiệp Quốc.

Theo thông báo của THE (Times Higher Education) về kết quả xếp hạng những đại học có ảnh hưởng nhất đến sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội hàng đầu thế giới phạm vi toàn cầu, Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Việt Nam) xếp thứ 101-200 trong bảng xếp hạng 2019.

Đại học Việt Nam đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng THE - Ảnh 1.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng được THE xếp top 101 - 200 đại học có ảnh hưởng nhất toàn cầu.

Bảng xếp hạng gồm 11 tiêu chí SDGs (trong tổng số 17 SDGs theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc) như chất lượng giáo dục, bình đẳng giới, tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững, công nghệ, sáng tạo và cơ sở hạ tầng, quan hệ đối tác toàn cầu...

Đặc biệt các tiêu chí Chất lượng giáo dục hạng 48-58, Thành phố và cộng đồng bền vững, Quan hệ đối tác toàn cầu, Bảo vệ khí hậu hạng 60 -70 thế giới.

Điều kiện cần để một đại học có thể tham gia bảng xếp hạng này là phải được kiểm định và công nhận bởi các tổ chức kiểm định quốc tế.

Trong kì xếp hạng 2019, Bảng xếp hạng THE Impact Rankings có 462 đại học tham gia.

Trong bảng xếp hạng 2019, dẫn đầu là các đại học Auckland, New Zealand; British Columbia, Canada; Mc Master University, Canada; University of Manchester, Anh; University of Hongkong; University of Helsinki, Phần Lan...

Cùng nhóm 101-200 với Trường ĐH Tôn Đức Thắng là các đại học University of Malaya (Malaysia), University of Massachusetts (United States), Osaka University và Hokkaido University (Japan), KAIST (Hàn Quốc), Lomonosov (Nga)...


chọn