Danh Khôi chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu

Danh Khôi vừa thông báo phát hành 4,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ công ty dự kiến vượt 900 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành.

CTCP Tập đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán: NRC) vừa có thông báo phát hành 4,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 5 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 4/7 sắp tới.

Nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2021. Giá trị này trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất là 270,3 tỷ đồng, trên báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ là 270,1 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất phát hành, số cổ phiếu của Danh Khôi sẽ tăng từ gần 88,2 triệu cổ phiếu lên 92,6 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 882 tỷ đồng lên 926 tỷ đồng.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức này đã được công ty thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông doanh nghiệp vào cuối tháng 4. Bên cạnh đó, công ty cũng thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 

Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa là 46,3 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cp, dự kiến thu về 463 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của công ty sẽ đạt khoảng 1.389 tỷ đồng.

Số tiền huy động được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Trong năm nay, Danh Khôi có kế hoạch xúc tiến việc hoàn thiện pháp lý và triển khai 8 dự án, thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khởi công xây dựng. 

Các dự án bao gồm dự án Aria Đà Nẵng Hotel & Resort (diện tích 63.214 m2, tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng); dự án The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng (diện tích 3.125 m2, tổng vốn đầu tư 3.109 tỷ đồng); dự án Nhơn Hội New City – Phân khu 4 (diện tích 36.000 m2, tổng vốn đầu tư 2.871 tỷ đồng); dự án Kỳ Co Gateway (diện tích 45.930 m2, tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng); dự án The Aston Luxury Residence (diện tích 11.115 m2, tổng vốn đầu tư 6.400 tỷ đồng),...

Theo Danh Khôi, các dự án này sẽ giúp công ty chủ động trong doanh thu và lợi nhuận ở các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, công ty cũng cho biết đang có kế hoạch mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh ra thị trường miền Bắc.

chọn
Trước năm 2030, tỉnh Bắc Ninh có 04 thành phố
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó phấn đấu trước năm 2030 có 04 thành phố: Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong; 02 thị xã: Quế Võ, Thuận Thành; 02 huyện: Lương Tài, Gia Bình. Tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương.