Danh Khôi lên kế hoạch lãi 220 tỷ đồng

Danh Khôi vừa có sự điều chỉnh trong kế hoạch kinh doanh năm 2022 với lãi sau thuế mục tiêu 220 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 12/2021, doanh nghiệp này đã đặt ra mục tiêu lãi chỉ 82 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán: NRC) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ 2022. Trong năm nay, Danh Khôi đặt mục tiêu doanh thu 996 tỷ đồng và lãi sau thuế 220 tỷ đồng, lần lượt tăng 124% và 13% so với kết quả đã thực hiện trong năm 2021.

Trước đó, vào cuối năm 2021, HĐQT Danh Khôi đã thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm 2022, trong đó mục tiêu doanh thu thuần đạt 595 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 82 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch kinh doanh trong năm nay của Danh Khôi đã có sự điều chỉnh.

Cũng trong năm nay, Danh Khôi sẽ tiếp tục đầu tư, phát triển và chuyển nhượng các dự án bất động sản tại các quỹ đất công ty đang sở hữu.

Tại đại hội sắp tới, Danh Khôi cũng sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021. Cụ thể, Danh Khôi dự kiến phát hành hơn 4,4 triệu cổ phiếu với tổng giá trị phát hành hơn 44 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện quyền là 5%, cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. Dự kiến thực hiện chậm nhất vào tháng 10.

Cùng với đó, Danh Khôi sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng phát hành dự kiến tối đa hơn 46 triệu cổ phiếu giá trị hơn 460 tỷ đồng, giá chào bán 10.000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1.

Toàn bộ số tiền trên được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Năm 2021 vừa qua, Danh Khôi ghi nhận doanh thu thuần 444 tỷ đồng và lãi sau thuế 195 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các dự án như Aria Đà Nẵng Hotel & Resort, dự án The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng, dự án The Aston Luxury Residence,…

chọn