Doanh thu tăng bằng lần trong quý IV, Danh Khôi vượt chỉ tiêu lãi cả năm

Mặc dù ghi nhận lỗ thuần sau ba quý kinh doanh trước đó, doanh thu tăng vọt gần 5 lần trong trong quý IV/2021 đã giúp Danh Khôi báo lãi vượt chỉ tiêu cả năm 2021.

CTCP Tập đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán: NRC) vừa công bố doanh thu thuần quý IV/2021 đạt 324 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chiếm 71% là doanh thu từ dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản. Đây cũng là khoản công ty mới phát sinh trong năm nay.

Danh Khôi cho biết, khoản doanh thu từ dịch vụ nói trên đến từ các hợp đồng với chủ đầu tư các dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ven biển Non Nước tại Đà Nẵng; Phân khu 2 và Phân khu 4 (hạng mục khu chung cư cao tầng) dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định; dự án thành phần Khu dân cư Cồn Tân Lập trên các lô HH1, HH2, HH3 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Lợi nhuận gộp trong quý của Danh Khôi cũng tăng gấp 5 lần cùng kỳ, đạt 299 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng. Do đó, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận gần 190,5 tỷ đồng. 

Doanh thu tăng bằng lần trong quý IV/2021, Danh Khôi vượt chỉ tiêu năm  - Ảnh 1.

Nguồn: Hiền Minh tổng hợp từ BTCT của Danh Khôi.

Lũy kế năm 2021, Danh Khôi đang thu được 444 tỷ đồng doanh thu thuần và 195 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 1,1 lần và 2,1 lần so với năm 2020.

Mục tiêu kinh doanh năm 2021 của công ty là doanh thu thuần hợp nhất 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng. Như vậy, Danh Khôi đã hoàn thành 40% chỉ tiêu doanh thu và vượt 8% chỉ tiêu lợi nhuận. 

Tính tới thời điểm ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Danh Khôi là 2.023 tỷ đồng, tăng 1,63 lần so với thời điểm đầu năm.

Tổng các khoản phải thu là 1.713 tỷ đồng, tăng gần 2,2 lần, trong đó, các khoản phải thu trong ngắn hạn là 1.282 tỷ đồng, tăng 1,6 lần và trong dài hạn là 430 tỷ đồng, tăng 9,5 lần so với đầu năm. Các doanh nghiệp liên quan đến khoản phải thu này đều là những thành viên cùng nhóm Danh Khôi, như CTCP Đầu tư Danh Khôi Holdings, Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier, CTCP Đầu tư Bất động sản NTR,...

Bên cạnh đó, giá trị tồn kho của Danh Khôi tại thời điểm cuối năm là hơn 51 tỷ đồng, tăng 5,2 lần so với đầu năm, tập trung chủ yếu ở chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang với 50,7 tỷ đồng.

Trong năm, Danh Khôi cũng đẩy hết chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn tại các dự án khác, song khoản chi phí hơn 90 tỷ đồng tại dự án Bình Đăng (Saigon Metro Mall) vẫn còn “mắc kẹt” lại. Phần chi phí tại dự án này đã phát sinh từ quý I/2020 đến nay. Danh Khôi từng cho biết, chi phí này chủ yếu là chi phí quyền sở hữu đất, chi phí xây dựng của dự án và chi phí môi giới dự án.

Doanh thu tăng bằng lần trong quý IV/2021, Danh Khôi vượt chỉ tiêu năm  - Ảnh 2.

Dự án Saigon Metro Maill. (Ảnh: Danh Khôi).

Về các khoản nợ tài chính của công ty, tại thời điểm cuối kỳ, danh mục này đã tăng 5,2 lần so với đầu năm, ghi nhận 481 tỷ đồng từ các khoản vay ngân hàng và trái phiếu. 

chọn