Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai đáng chú ý nhất.

Thị trấn Trảng Bom có diện tích 15,71 km², giáp với nhiều xã khác của huyện Trảng Bom. Cụ thể, phía đông thị trấn giáp xã Sông Trầu và xã Đồi 61; phía tây giáp xã Bình Minh, xã Quảng Tiến; phía nam giáp xã Quảng Tiến, xã Đồi 61; phía bắc giáp xã Sông Trầu. 

4. Đường đi qua hồ câu cá nhà hàng Đồng Quê

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn thị trấn Trảng Bom. Có chiều dài vào khoảng 750 m. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần hồ câu Minh Anh). Điểm cuối nằm trên một phần dự án đường tỉnh 772, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở phần trước.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Đồng Nai

  Đường đi qua hồ câu cá nhà hàng Đồng Quê theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Trảng Bom. 

 

 

Đường đi qua hồ câu cá nhà hàng Đồng Quê trên bản đồ Google vệ tinh.  

5. Đường nối đường Đinh Tiên Hoàng với đường Nguyễn Hoàng

Theo quy hoạch, đường nối đường Đinh Tiên Hoàng với đường Nguyễn Hoàng sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 350 m. Điểm đầu nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng (gần cửa hàng mỹ phẩm Bích Sơn). Điểm cuối nằm trên đường Nguyễn Hoàng (gần cửa hàng quà lưu niệm Thảo Ngọc).

  Đường nối đường Đinh Tiên Hoàng với đường Nguyễn Hoàng theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Trảng Bom. 

 

Đường nối đường Đinh Tiên Hoàng với đường Nguyễn Hoàng trên bản đồ Google vệ tinh.   

6. Đường nối đường Hùng Vương với đường Nguyễn Hoàng

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn thị trấn Trảng Bom. Có chiều dài vào khoảng 260 m. Điểm đầu nằm trên điểm giao đường Hùng Vương với đường Nguyễn Văn Linh. Điểm cuối nằm trên đường Nguyễn Hoàng (gần cửa hàng An Phước).

  Đường nối đường Hùng Vương với đường Nguyễn Hoàng theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Trảng Bom.  

Đường nối đường Hùng Vương với đường Nguyễn Hoàng trên bản đồ Google vệ tinh.   

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).    

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai TẠI ĐÂY