Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Định Quán, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Định Quán, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đáng chú ý nhất.

Thị trấn Định Quán là một trong 14 xã, thị trấn của huyện Định Quán, thị trấn có diện tích khoảng 9,95 km², giáp với nhiều xã khác của huyện Định Quán. Cụ thể, phía đông thị trấn giáp xã Gia Canh; phía bắc giáp xã Phú Lợi và xã Phú Vinh; phía tây giáp xã Ngọc Định; phía nam giáp xã Phú Ngọc. 

1. Dự án đường Nguyễn Huệ

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn thị trấn Định Quán. Có chiều dài vào khoảng 2,5 km. Điểm đầu nằm trên đường đi qua nhà thờ giáo xứ Đan-Kar. Điểm cuối nằm trên đường Gia Canh (gần hải sản tươi sông Tuấn Hải).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Đồng Nai 

Dự án đường Nguyễn Huệ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Định Quán

Dự án đường Nguyễn Huệ trên bản đồ Google vệ tinh  

2. Đường đi qua trạm xăng dầu Petrolimex 05

Theo quy hoạch, đường đi qua trạm xăng dầu Petrolimex 05 sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 1,2 km. Điểm đầu nằm trên đường 20 (gần chùa Thái Hòa). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã. Chi tiết nằm ở hai ảnh dưới đây.

 Đường đi qua trạm xăng dầu Petrolimex 05 theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Định Quán

  Đường đi qua trạm xăng dầu Petrolimex 05 trên bản đồ Google vệ tinh  

3. Dự án đường CMT8 nối dài

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn thị trấn Định Quán. Có chiều dài vào khoảng 1,5 km. Điểm đầu nằm trên đường CMT8 (gần nhà thi đấu đa năng ĐỊnh Quán). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã. Chi tiết nằm ở hai ảnh dưới đây.

 Dự án đường CMT8 nối dài theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện ĐỊnh Quán

  Dự án đường CMT8 nối dài trên bản đồ Google vệ tinh  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện ĐỊnh Quán, tỉnh Đồng Nai).    

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai TẠI ĐÂY