ĐHCĐ Danh Khôi: Xúc tiến hoàn thiện pháp lý và triển khai 8 dự án có tổng vốn đầu tư hơn tỷ USD

Trong năm nay, Danh Khôi sẽ xúc tiến việc hoàn thiện pháp lý và triển khai 8 dự án có tổng vốn đầu tư 23.800 tỷ đồng; thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khởi công xây dựng.

Hoàn thiện pháp lý và triển khai 8 dự án có tổng mức đầu tư 23.800 tỷ đồng

Chiều nay, CTCP Tập đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán: NRC) đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, công ty thông qua kế hoạch doanh thu 905 tỷ đồng và lãi sau thuế 200 tỷ đồng, lần lượt tăng 103% và 2,56% so với kết quả đã thực hiện trong năm 2021.

Kế hoạch kinh doanh công bố tại đại hội đã có sự thay đổi so với dự thảo tài liệu đại hội công bố trước đó trên HNX.

Đại hội cũng ủy quyền cho HĐQT xem xét, điều chỉnh mục tiêu kinh doanh và các định hướng chiến lược năm 2022 phù hợp với tình hình thị trường bất động sản và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty.

 ĐHĐCĐ thường niên 2022 Tập đoàn Danh Khôi. (Ảnh: Yến Nhi).

Trong năm nay, Danh Khôi sẽ xúc tiến việc hoàn thiện pháp lý và triển khai 8 dự án, thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khởi công xây dựng. 

Cụ thể, dự án Aria Đà Nẵng Hotel & Resort với diện tích 63.214 m2, tổng vốn đầu tư là 3.000 tỷ đồng; dự án The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng với diện tích 3.125 m2, tổng vốn đầu tư 3.109 tỷ đồng; dự án Nhơn Hội New City – Phân khu 4 với diện tích 36.000 m2, tổng vốn đầu tư 2. 871 tỷ đồng; dự án Kỳ Co Gateway với diện tích 45.930 m2, tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng; dự án The Aston Luxury Residence với diện tích 11.115 m2, tổng vốn đầu tư 6.400 tỷ đồng,...

Theo Danh Khôi, các dự án này sẽ giúp công ty chủ động trong doanh thu và lợi nhuận ở các năm tiếp theo.

Về vấn đề đầu tư và phân phối dự án trong năm 2022, ban lãnh đạo Danh Khôi cho biết thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên đề xuất ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến đầu tư, phân phối dự án với loại dự án, số lượng dự án và quy mô không hạn chế. 

 Ông Trần Vi Thoại thành viên HĐQT chia sẻ về các hoạt động kinh doanh năm 2022. (Ảnh: Yến Nhi).

Kế hoạch hào bán hơn 46 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 1.400 tỷ đồng

Cũng tại đại hội, công ty đã trình cổ đông thông qua tờ trình dự kiến phát hành hơn 4,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ phát hành 5%. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo BCTC năm 2021 đã kiểm toán.

Bên cạnh đó, Danh Khôi cũng thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Căn cứ số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%), HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền mua là 2:1.

Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 46,3 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000/cp, dự kiến thu về 463 tỷ đồng. Số tiền huy động được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 882 tỷ đồng lên 1.389 tỷ đồng. 

Phần hỏi đáp với cổ đông:

Doanh thu quý I/2022 cao hơn so với cùng kỳ là do đâu?

Đại diện Danh Khôi: Doanh Thu ghi nhận từ một số hoạt động kinh doanh từ năm ngoái, bổ sung vào kết quả kinh doanh năm nay.

Vì sao có sự thay đổi thông tin từ HNX so với công bố vào hôm nay?

Đại diện Danh Khôi: Do công ty điều chỉnh kế hoạch tăng vốn nên doanh thu lợi nhuận cũng điều chỉnh theo. 

Công ty có kế hoạch có mở rộng ra Hà Nội không, vì Hà Nội là một thị trường tiềm năng?

Đại diện Danh Khôi: Việc mở rộng ra thị trường miền bắc là chắc chắn. Công ty đang có kế hoạch mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh ra miền bắc.

chọn
Bất động sản tuần qua (19/5 - 25/5): TP HCM miễn lệ phí cấp sổ đỏ, đề xuất làm VSIP Bình Phước
TP HCM miễn lệ phí cấp sổ đỏ, Hà Nội công bố loạt dự án thu hút đầu tư, đề xuất nghiên cứu KCN VSIP Bình Phước, Chương Dương khởi động NOXH 1.400 tỷ ở Đồng Nai... là những thông tin thị trường và dự án nổi bật tuần qua.