Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử năm 2019 ở Hà Nội, mã đề 002

Dưới đây là đáp án chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử năm 2019 ở Hà Nội, mã đề 002, các thí sinh có thể tham khảo.
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử năm 2019 ở Hà Nội, mã đề 002

Ảnh: Đình Tuệ

Gợi ý đáp án đề Lịch sử thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Sáng nay (3/6), các thí sinh đã hoàn thành xong bài thi môn Lịch sử và kết thúc kì thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2019 tại Hà Nội. Dưới đây là đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử năm 2019 ở Hà Nội, mã đề 002: 

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử năm 2019 ở Hà Nội, mã đề 002 - Ảnh 1.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử năm 2019 ở Hà Nội, mã đề 002 - Ảnh 2.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử năm 2019 ở Hà Nội, mã đề 002 - Ảnh 3.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử năm 2019 ở Hà Nội, mã đề 002 - Ảnh 4.

Đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử năm 2019 ở Hà Nội

Sau đây là đáp án chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử năm 2019 ở Hà Nội, mã đề 002, các thí sinh có thể tham khảo: 

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử năm 2019 ở Hà Nội, mã đề 002 - Ảnh 5.

Đáp án mã đề 002 đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử năm 2019 ở Hà Nội

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm học 2019 - 2020 có hơn 85.000 thí sinh đăng kí dự thi vào lớp 10 THPT tại khoảng 3.600 phòng thi thuộc 169 điểm thi.

Tổng chỉ tiêu vào các trường THPT công lập và công lập tự chủ là 67.235, trường ngoài công lập là 21.825. Số còn lại phải học ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

Đây là năm đầu tiên, Hà Nội áp dụng hình thức thi tuyển để tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập với 4 môn thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.

chọn