Sở GD&ĐT TP HCM công bố đáp án chính thức đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn

Ngày 6/6, Sở GD&ĐT TP HCM đã chính thức công bố đáp án đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn. Thí sinh có thể tham khảo đáp án để biết kết quả thi của mình.

Đáp án chính thức đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn Sở GD&ĐT TP HCM

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có 80.327 thí sinh đăng kí dự thi vào lớp 10 công lập, trong đó có 74.180 thí sinh thường và 6.147 thí sinh chuyên. 

Sở GD&ĐT TP HCM công bố đáp án chính thức đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn - Ảnh 1.

Sở GD&ĐT TP HCM công bố đáp án chính thức đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn - Ảnh 2.

Sở GD&ĐT TP HCM công bố đáp án chính thức đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn - Ảnh 3.

Sở GD&ĐT TP HCM công bố đáp án chính thức đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn - Ảnh 4.

Sở GD&ĐT TP HCM công bố đáp án chính thức đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn

Kì thi vào lớp 10 ở TP HCM năm 2019 đã diễn ra vào ngày 2-3/6 với hơn 80.000 thí sinh dự thi. Sở GD&ĐT TP HCM dự kiến sẽ công bố kết quả thi vào lớp 10 vào ngày 13/6. Thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi từ ngày 13-15/6. Hội đồng thi sẽ thực hiện chấm phúc khảo từ ngày 14-18/6, kết quả chấm phúc khảo được công bố ngày 19/6.

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019 của TP HCM sẽ được công bố ngày 10/7.

chọn