Đất có quy hoạch ở phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030

Các khu đất có quy hoạch ở phường 10, TP Đà Lạt theo bản đồ sử dụng đất.

Phường 10 nằm ở phía đông nam TP Đà Lạt với diện tích vào khoảng 13,6 km2. Địa bàn phường có một số địa điểm hấp dẫn khách du lịch như: Dinh Bảo Đại I, Dinh Bảo Đại II..., siêu thị GO! Đà Lạt cũng được triển khai tại đây.

Sát địa giới có hồ Xuân Hương, Quảng trường Lâm Viên, ga Đà Lạt... Từ trung tâm phường tới trung tâm hành chính TP Đà Lạt cách khoảng 3,5 km (6 phút di chuyển bằng ô tô); và trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng khoảng 1,5 km (5 phút).

Trên địa bàn phường này hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người muốn mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch. Một ví dụ về đất có quy hoạch ở phường 10 là khu đất nằm ở khu vực Khu Du lịch nghỉ dưỡng Minh Tâm, Khe Sanh, được quy hoạch làm đất an ninh.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở phường 10 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt.

Dưới đây là ví dụ khu đất có quy hoạch ở phường 10 thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt:

 Phường 10 thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 Khu đất có quy hoạch của Phường 10 trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt. (Khu đất được khoanh tròn màu xanh lá).

 Khu đất khoanh tròn màu xanh là đất được quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 Kí hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở PHƯỜNG 10 thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Đà Lạt TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở phường 10 TẠI ĐÂY.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).