Đất có quy hoạch ở phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên Huế.

Phường An Hòa là một trong 36 phường, xã của TP Huế. Phường có diện tích 4,47 km², mật độ dân số đạt 2.064 người/km². Phường giáp với nhiều xã, phường khác của TP Huế và thị xã Hương Trà.

Cụ thể, phường nằm ở phía tây bắc TP Huế; phía đông giáp phường Hương Sơ; phía tây giáp phường Hương An và thị xã Hương Trà; phía nam giáp các phường Hương Long, Kim Long và Tây Lộc; phía bắc giáp thị xã Hương Trà.

Trên địa bàn phường này hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu xanh dương là ví dụ khu đất có quy hoạch ở phường An Hòa thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 Khu đất có quy hoạch của phường An Hòa được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Hòa TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở phường An Hòa TẠI ĐÂY.