Đất có quy hoạch ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Các khu đất có quy hoạch ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Bình Định là một phường thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Phường có diện tích đất tự nhiên là 6,12 km². Phường có 08 khu vực dân cư, trong đó: 05 khu vực nội thị gồm: Ngô Gia Tự, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Mai Xuân Thưởng, Quang Trung; và 03 khu vực ngoại thị gồm: Vĩnh Liêm, Kim Châu và Liêm Trực.

Phường Bình Định nằm ở trung tâm thị xã An Nhơn, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Tuy Phước; phía tây giáp xã Nhơn Khánh; phía nam giáp phường Nhơn Hòa; phía bắc giáp Nhơn Hưng.

Địa bàn phường Bình Định có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu xanh dương là ví dụ khu đất có quy hoạch ở phường Bình Định thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn giai đoạn 2021 - 2030.

 Khu đất có quy hoạch của phường Bình Định được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn 2021 - 2030.

 Một khu đất được quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở PHƯỜNG Bình Định thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn giai đoạn 2021 - 2030 TẠI ĐÂY.

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở phường Bình Định TẠI ĐÂY.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).