Đất có quy hoạch ở phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Các khu đất có quy hoạch ở phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa theo bản đồ sử dụng đất.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa

Phường Đông Sơn là một trong 34 xã, phường của TP Thanh Hóa, phường có diện tích 0,84 km², giáp với nhiều phường khác của TP Thanh Hóa.

Cụ thể, phía bắc giáp xã Đông Hương và Đông Hải; phía nam giáp xã Quảng Thành; phía đông giáp phường Quảng Hưng; phía tây giáp phường Lam Sơn và phường Đông Vệ.

Quy hoạch sử dụng đất phường Đông Sơn được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố để lấy ý kiến người dân từ tháng 1 năm 2021.

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa, địa bàn phường Đông Sơn có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Tham khảo thêm: Đất có quy hoạch ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu vàng là một số khu đất có quy hoạch ở phường Đông Sơn:

Đất có quy hoạch ở phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Một số khu đất có quy hoạch của phường Đông Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Đất có quy hoạch ở phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.