Đất có quy hoạch ở xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Đào Dương là một trong 21 xã và thị trấn của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nằm về phía bắc của huyện và có diện tích hành chính là 6,19 km2. Dân số tính đến năm 2019 là 8.666 người, mật độ dân số đạt 1.385 người/km2. Trên địa bàn xã Đào Dương có sông Bún, sông Bắc Hưng Hải chảy qua.

Về ranh giới hành chính, phía bắc của xã Đào Dương giáp với xã Bắc Sơn (huyện Ân Thi), phía đông giáp xã Tân Phúc (huyện Ân Thi), phía nam giáp xã Quang Vinh (huyện Ân Thi), phía tây nam giáp xã Vân Du (huyện Ân Thi), phía tây bắc giáp huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên).

Trên địa bàn xã này hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về đất có quy hoạch ở xã Đào Dương là khu đất chuyên trồng lúa nước nằm gần sông Bún (đoạn gần trường Tiểu học Đào Dương). Khu đất này được quy hoạch làm đất thủy lợi.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở xã Đào Dương theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Dưới đây là ví dụ khu đất có quy hoạch ở xã Đào Dương thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên:

Xã Đào Dương thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. 

Quy hoạch sử dụng đất xã Đào Dương theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Khu đất được khoanh xanh lá chính là ví dụ về khu đất được quy hoạch.

Khu đất được khoanh xanh là đất được quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Đào Dương trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở xã Đào Dương. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Ân Thi. TẠI ĐÂY