Đất có quy hoạch ở xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Các khu đất có quy hoạch ở xã Phước Thiền, Nhơn Trạch theo bản đồ sử dụng đất.

Xã Phước Thiền là một trong 12 xã, thị trấn của huyện Nhơn Trạch, xã có diện tích khoảng 16,91 km², giáp với nhiều xã khác của huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành.

Cụ thể, phía đông xã Phước Thiền giáp thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) và thị trấn Long Thành (huyện Long Thành); phía bắc giáp xã Tam An, thị trấn Long Thành (huyện Long Thành); phía tây giáp xã Long Tân, xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch); phía nam giáp thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch).

Quy hoạch sử dụng đất xã Phước Thiền được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch.

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch, địa bàn xã Phước Thiền có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu vàng là một số khu đất có quy hoạch ở xã Phước Thiền:

Đất có quy hoạch ở xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Ảnh 1.

Một số khu đất có quy hoạch của xã Phước Thiền trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch.

Đất có quy hoạch ở xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

 

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở XÃ PHƯỚC THIỀN thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch tại đây.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).