Đất có quy hoạch ở xã Tây Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai

Các khu đất có quy hoạch ở xã Tây Hòa, Trảng Bom theo bản đồ sử dụng đất.

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở tỉnh Đồng Nai

Xã Tây Hòa là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Trảng Bom, xã có diện tích 14,73 km², xã giáp với nhiều xã khác của huyện Trảng Bom.

Cụ thể, phía đông giáp xã Trung Hòa và Sông Thao; phía bắc giáp xã Sông Thao; phía tây giáp xã Sông Trầu, xã Đồi 61; phía nam giáp xã Trung Hòa.

Quy hoạch sử dụng đất xã Tây Hòa được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện Trảng Bom.

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom, địa bàn xã Tây Hòa có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu vàng là một số khu đất có quy hoạch ở xã Tây Hòa:

  Một số khu đất có quy hoạch của xã Tây Hòa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom. 

Đất có quy hoạch ở xã Tây Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở xã Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở XÃ TÂY HÒA thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom tại đây.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở xã Tây Hòa TẠI ĐÂY

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).