Đất dọc vành đai 3 TP HCM được tính đấu giá 15 triệu đồng/m2 do chưa gồm chi phí đầu tư hạ tầng

Đất dọc vành đai 3 TP HCM dự kiến đấu giá mức 15 triệu đồng mỗi m2 chưa bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật - xã hội.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM vừa thông tin làm rõ một số nội dung về phạm vi đầu tư; bố trí làn dừng xe khẩn cấp; sơ bộ tổng mức đầu tư; phương án huy động nguồn vốn và cân đối vốn; hình thức đầu tư của dự án vành đai 3 TP HCM, theo tin từ TTXVN.

Trước đó, trong thẩm tra báo cáo tiền khả thi dự án, Kiểm toán Nhà nước đề nghị làm rõ giá dự kiến đền bù đất dân cư của dự án là 26 triệu đồng mỗi m2, cao gấp 1,7 lần mức 15 triệu đồng mỗi m2 thành phố tính đấu giá. 38,5 ha đất hai bên tuyến sẽ được TP HCM đấu giá, thu về 10.040 tỷ đồng.

Theo ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông, đất dọc vành đai 3 TP HCM dự kiến đấu giá mức 15 triệu đồng mỗi m2 chưa bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật-xã hội. Sau khi dự án được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, quá trình triển khai dự án cùng với đầu tư các tuyến đường kết nối với các khu đất dọc theo dự án, lợi thế tiềm năng sẽ tăng lên và qua quá trình đấu giá giá trị các khu đất này sẽ tăng lên.

Về giá đền bù đất dân cư trong công tác giải phóng mặt bằng là 26 triệu đồng/m2, sơ bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được lập trên cơ sở khối lượng giải phóng mặt bằng dự kiến và các đơn giá đất, tài sản trên đất, mức hỗ trợ áp dụng tại thời điểm năm 2022. Kinh phí này đã bao gồm cả kinh phí dự kiến để xây dựng hạ tầng khu tái định cư…

Ông Lương Minh Phúc cho biết trong bước tiếp theo, TP HCM sẽ thực hiện công tác đo vẽ, kiểm kê, thẩm định giá, xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án theo đúng quy định. Thành phố đảm bảo tính đúng, tính đủ và đã tính đến các chính sách về đào tạo nghề, sinh kế cho người dân, đảm bảo người dân tái định cư có nơi ở mới tốt hơn, tạo sự ủng hộ và đồng thuận của người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

vành đai 3 TP HCM (đường màu đỏ) chạy qua TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. (Nguồn: Bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025). 

Ông Phúc cho biết vốn ngân sách địa phương tham gia dự án trong năm 2023-2024 chủ yếu tập trung đối với TP HCM (13.326 tỷ đồng) và Bình Dương (5.350 tỷ đồng). Hai địa phương này có điều kiện thu ngân sách nhà nước lớn, dự kiến huy động được nguồn thu khi phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19; trường hợp cần thiết sẽ báo cáo Chính phủ về việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để đảm bảo nguồn vốn cho dự án.

Đối với hình thức đầu tư của dự án vành đai 3, Ban Giao thông cho biết, quá trình nghiên cứu dự án đã xem xét các phương thức đầu tư PPP (Hợp đồng BOT) với nhiều kịch bản khác nhau; trong đó, kịch bản khả thi nhất là đầu tư PPP phần đường cao tốc thì thời gian hoàn vốn là 29 năm. Theo kinh nghiệm của Bộ Giao thông Vận tải khi thực hiện các dự án theo phương thức PPP, với thời gian hoàn vốn kéo dài (29 năm) khó hấp dẫn nhà đầu tư.

Theo Ban Giao thông, việc đầu tư dự án theo hình thức đầu tư công, nhà nước tổ chức thu phí không có tính chất hoàn vốn đầu tư dự án như đầu tư theo hình thức PPP (không tính lợi nhuận cho nhà đầu tư, lãi vay...) do đó, nhà đầu tư sẽ chủ động về thời gian, giá vé phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội và khả năng chi trả của doanh nghiệp, người dân khi tham gia giao thông. Qua đó, sẽ tạo thuận lợi, thu hút các nhà đầu tư đối với phát triển khu đô thị, khu công nghiệp, trung tâm logictics.

Vành đai 3 TP HCM tổng chiều dài gần 92 km, đi qua TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An, sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp đang diễn ra. Giai đoạn một, tuyến được được đề xuất đầu tư dài hơn 76 km, kinh phí hơn 75.378 tỷ đồng, sử dụng ngân sách Trung ương và địa phương, trong đó chi phí bồi thường, tái định cư 41.589 tỷ đồng.

chọn
Tập đoàn Sovico chi hơn 700 tỷ trả lãi 58 lô trái phiếu trong 6 tháng đầu năm
Công ty CP Tập đoàn Sovico đã công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2024.