Đất Xanh muốn dừng chào bán 300 triệu USD trái phiếu sau hai năm trì hoãn, lên kế hoạch gọi vốn từ cổ phiếu

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ năm nay, Đất Xanh sẽ dừng phương án chào bán trái phiếu quốc tế 300 triệu USD do tình hình thị trường tài chính không phù hợp. Ngược lại, công ty sẽ huy động vốn từ phát hành cổ phiếu nhằm rót vào BĐS Hà An và Đất Xanh Services.

Dừng kế hoạch chào bán trái phiếu quốc tế 300 triệu USD sau hai năm trì hoãn

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bản đầy đủ, trong đó, ngoài các kế hoạch kinh doanh và kế hoạch điều chỉnh nhân sự Hội đồng quản trị, công ty cũng dự kiến trình nội dung dừng triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế. 

Công ty khẳng định toàn bộ công tác chuẩn bị cần thiết để chào bán lô trái phiếu này đã hoàn thành. Song, do tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2022 đến nay không phù hợp để thực hiện chào bán. 

 Trích tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Đất Xanh. 

Phương án phát hành 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế đã được Đất Xanh công bố từ năm 2021, với kế hoạch ban đầu là phát hành trái phiếu trơn. 

Đến cuối tháng 5/2022, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên của doanh nghiệp, Đất Xanh đã trình cổ đông dừng phương án này và cho biết, trong năm 2021, công ty đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị, song, tình hình thị trường tài chính từ giữa năm 2021 đến nay không phù hợp dẫn đến việc dừng triển khai này.  

Đồng thời, tại ĐHĐCĐ năm 2022 này, công ty cũng trình phương án chuyển sang phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, với cùng giá trị phát hành là 300 triệu USD, dự kiến phát hành trong năm 2022. Kế hoạch mới này đã được cổ đông công ty thông qua. 

Theo phương án chào bán, số vốn thu được sẽ được dùng để thanh toán các chi phí và phí tổn của đợt phát hành, cấp vốn cho một số dự án đầu tư và vốn lưu động của công ty cũng như phục vụ các mục đích doanh nghiệp nói chung và các mục đích được pháp luật cho phép. 

Nói về kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi này, Chủ tịch HĐQT Đất Xanh, ông Lương Trí Thìn khi đó nhận định sẽ giúp Đất Xanh linh hoạt hơn trong phát triển sắp tới và là một bước ngoặc giúp doanh nghiệp tăng cường nội lực. 

Khi đó, ông Thìn cũng cho biết đã chốt xong với đối tác nước ngoài, dự kiến trong quý II - III/2022 hoàn tất và tin tưởng rằng thương vụ này sẽ thành công. 

Huy động vốn từ chào bán cổ phiếu, rót vào BĐS Hà An, Đất Xanh Services

Ngoài phương án dừng phát hành trái phiếu quốc tế trên, trong tài liệu này, Đất Xanh cũng cho biết kế hoạch phát hành gần 167,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm nay, gồm gần 101,7 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, 57 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và 9 triệu cổ phiếu phát hành cổ phiếu ESOP. 

Nếu hoàn tất cả ba đợt phát hành trên theo kế hoạch, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng từ gần 6.118 tỷ đồng lên gần 7.795 tỷ đồng. 

Trong đó, đối với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, Đất Xanh dự kiến phát hành 101,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ chào mua 6:1 (tức cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới). 

Giá chào bán là 12.000 đồng/cp, tương đương thấp 14% so với thị giá DXG tại thời điểm chốt phiên ngày 17/5. Nếu chào bán hết số cổ phiếu như kế hoạch, Đất Xanh sẽ thu được hơn 1.220 tỷ đồng, trong đó, trích gần 101,6 tỷ đồng để thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động tại Đất Xanh. 

Còn 1.118,5 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để góp vốn cho công ty con là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An để thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (220 tỷ đồng); thanh toán nợ tại CTCP Hội An Invest (210,5 tỷ đồng) và thanh toán nợ tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hà Thuận Hùng (688 tỷ đồng). 

   Trích tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Đất Xanh.  

Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ quý IV năm nay đến hết năm 2024. Trường hợp không huy động đủ số tiền dự kiến, công ty sẽ cân đối các nguồn vốn khác nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Đối với phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Đất Xanh dự kiến phát hành 57 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cp, dự thu 855 tỷ đồng. 

Đất Xanh cho biết, toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã chứng khoán: DXS), thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư. 

chọn