Quy mô nhân sự tại nhóm Đất Xanh thu hẹp gần 40% trong ba tháng đầu năm

Trong ba tháng đầu năm, số lượng nhân viên tại Tập đoàn Đất Xanh đã giảm 1.384 người, còn ở Đất Xanh Services đã giảm 1.245 người.

Theo thông tin từ báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 vừa công bố của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG), tại thời điểm cuối quý I, số lượng nhân viên tại tập đoàn là 2.389 người, giảm gần 36,7% so với con số tại thời điểm cuối năm 2022 là 3.773 người. 

So sánh với con số 7.165 nhân viên tại thời điểm cuối quý I/2022, con số trên đã giảm gần 66,7%. 

Trong quý I/2023, chi phí lương mà Đất Xanh đã chi là 84,2 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ quý I/2022. Lương chi trả cho Tổng Giám đốc và các thành viên quản lý khác của công ty trong quý I là 3,76 tỷ đồng, cũng giảm 47% so với cùng kỳ. 

Qua đó, tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 60,4% còn 171 tỷ đồng. 

Trong nhóm Đất Xanh, quy mô nhân sự tại công ty con là CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, mã chứng khoán: DXS) cũng giảm hơn 37% trong ba tháng đầu năm. Tại thời điểm cuối quý I, số lượng nhân viên tại nhóm Đất Xanh Services là 2.095 người, trong khi thời điểm cuối năm 2022 là 3.340 người. 

So sánh với số lượng nhân viên tại thời điểm cuối quý I/2022 là 6.772 người, Đất Xanh Services đã cắt giảm hơn 69% quy mô nhân sự trong một năm qua. 

Tương tự Đất Xanh, trong quý I/2023, chi phí lương của Đất Xanh Services đã giảm 68% so với cùng kỳ năm 2022, còn 58,6 tỷ đồng, qua đó giảm 58% chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, còn 134,6 tỷ đồng. 

Song, do chi phí lãi vay tăng trong khi doanh thu thuần của cả Đất Xanh và Đất Xanh Services giảm mạnh (chủ yếu do giảm doanh thu môi giới), hai doanh nghiệp đều báo lỗ sau thuế với khoản lỗ lần lượt là 117 tỷ đồng và 44 tỷ đồng. 

Theo giải trình của cả hai doanh nghiệp, sự sụt giảm doanh thu thuần nói trên đến từ tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản, doanh số bán hàng mảng dịch vụ sụt giảm.

Riêng với Đất Xanh, công ty cũng cho biết chưa kịp ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ các dự án công ty làm chủ đầu tư và đã triển khai bán hàng thành công. 

chọn