Đất Xanh Services lỗ sau thuế 44 tỷ đồng do giảm doanh thu môi giới

Quý I vừa qua, doanh thu từ dịch vụ bất động sản của Đất Xanh Services giảm gần 91% so với cùng kỳ kéo theo doanh thu thuần cũng giảm 62%, còn 328,9 tỷ đồng. Trong kỳ chi phí tài chính tăng 38%, đạt 37,2 tỷ đồng. Kết quả, Đất Xanh Services báo lỗ sau thuế 44 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 218,7 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính quý I/2023 hợp nhất của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, mã chứng khoán: DXS), doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần giản 62% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 328,9 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu từ dịch vụ bất động sản giảm gần 91% còn 74,3 tỷ đồng, ngược lại, doanh thu từ bán căn hộ, nhà phố, đất nền và doanh thu từ dịch vụ khác tăng lần lượt 387% và 75%, đạt 264 và 28,5 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi giá vốn bán hàng, công ty thu về lợi nhuận gộp 132 tỷ đồng, giảm 79%.

Bên cạnh doanh thu thuần, doanh thu từ hoạt động tài chính của Đất Xanh Services cũng giảm 16% xuống mức 8,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng cùng chi phí quản lý của công ty cũng giảm lần lượt 61% và 55%, còn 74,9 tỷ đồng và 59,7 tỷ đồng.

Ngược lại, chi phí tài chính tăng 38%, đạt 37,2 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay.

Kết quả, Đất Xanh Services báo lỗ sau thuế 44 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 218,7 tỷ đồng.

 KQKD quý I của Đất Xanh Services. (Ảnh: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC DN).

Theo giải trình từ phía công ty, khoản lỗ trong kỳ là do tình hình khó khăn chung của thị trường ảnh hưởng đến lĩnh vực bất động sản dẫn đến doanh thu sụt giảm mạnh.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của Đất Xanh Services đạt 16.396 tỷ đồng, giảm hơn 206 tỷ đồng so với đầu năm, phần lớn do giảm 174 tỷ đồng các khoản phải thu còn 10.483 tỷ đồng.

Trong đó, khoản ký quỹ, ký cược cho các hợp đồng tiếp thị và phân phối dự án Gem Sky World, Tiền Hải City, Đất Quảng Riverside, Khu đô thị Ngọc Dương và một số dự án khác giảm 8% còn 4.547 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, các khoản phải thu từ bên khác của công ty cũng giảm 6,5%, còn 1.330 tỷ đồng.

Ngược chiều, hàng tồn kho tại cuối quý I của Đất Xanh Services tăng nhẹ so với đầu năm đạt 4.245 tỷ đồng, do tăng các bất động sản dở dang chủ yếu bao gồm tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng và phát triển dự án La Maison, Đất Quảng Riverside, Tuyên Sơn và các dự án khác.

Về tình hình nợ tài chính, tại ngày 31/3, tổng nợ của Đất Xanh Services đạt 2.284 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, nhờ giảm các khoản vay từ các ngân hàng.

chọn
Tiến độ khu nhà ở 127 ha của VSIP tại TP Tân Uyên, Bình Dương
Khu dân cư ấp 4 - Vĩnh Tân do VSIP làm chủ đầu tư được phê duyệt từ năm 2009, đến nay đã bồi thường giải phóng mặt bằng 98%, đã xây dựng tương đối hoàn chỉnh về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tỷ lệ xây dựng nhà ở của người dân khoảng 56%. Khi hoàn thành, dự án này sẽ cung cấp hơn 2.800 sản phẩm bất động sản.