Lợi nhuận ròng năm nay của Đất Xanh Services dự kiến giảm hơn 60%

Năm nay, Đất Xanh Services đặt mục tiêu đạt doanh thu hợp nhất 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 126 tỷ đồng, lần lượt giả 8% và 62% so với kết quả thực hiện năm 2022.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông vừa công bố của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã chứng khoán: DXS), năm nay, công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu hợp nhất 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 126 tỷ đồng, lần lượt giả 8% và 62% so với kết quả thực hiện năm 2022. 

Công ty cho biết, năm nay dự báo tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn và thách thức, công ty sẽ đạt trọng tâm vào 4 nhiệm vụ chính là tái cơ cấu hệ thống, duy trì mảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ bất động sản, phát triển nhân sự nòng cốt và hoàn thành chuyển đổi số hệ thống quản trị. 

 Nguồn: Đất Xanh Services. 

Bên cạnh đó, Chứng khoán Bản Việt (VCSC) dẫn lời Ban lãnh đạo Đất Xanh Services cho biết, năm nay, công ty có kế hoạch tập trung nhiều hơn vào mảng môi giới truyền thống, mảng vốn có biên lợi nhuận thấp nhưng an toàn hơn trước những thách thức trên thị trường bất động sản.  

Theo Đất Xanh Services, trong năm 2022, hệ thống công ty thành viên đã phân phối hơn 100 dự án lớn nhỏ trên toàn quốc. VCSC thông tin, tính đến cuối năm 2022, tiền gửi của Đất Xanh Services tại các dự án phân phối bất động sản đã giảm 26% so với đầu kỳ còn 4.300 tỷ đồng, cho thấy khả năng bán hàng thấp trong năm 2023.

Do đó, kỳ vọng triển vọng thu nhập sẽ thấp hơn trong các năm 2023 - 2024, chủ yếu là do số lượng giao dịch dự kiến thấp hơn và việc chuyển hướng ngắn hạn sang môi giới truyền thống và bán bất động sản (có biên lợi nhuận thấp hơn so với gói dịch vụ môi giới đầy đủ).      

Mặt khác, tại cuối năm 2022, tồn kho của Đất Xanh Services đã tăng 110% so với đầu kỳ, đạt 4.200 tỷ đồng với phần lớn đến từ các dự án gắn với đất tại Phú Yên, Quảng Nam và Đà Nẵng. Đất Xanh Services cho biết, hầu hết các dự án này đều đã hoàn thiện thủ tục pháp lý và dự kiến bàn giao từ năm nay.

Do đó, VCSC giả định tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) doanh thu ổn định 10% trong giai đoạn 2024 - 2027 đối với mảng kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp, sau khi giảm 15% vào năm nay sau khi thị trường bất động sản dần hồi phục. 

 

chọn
DIC Group thay Tổng Giám đốc trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên
DIC Group vừa miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Văn Tăng theo nguyện vọng cá nhân của lãnh đạo này. Người được bầu vào vị trí thay thế là ông Nguyễn Quang Tín, một Phó Tổng Giám đốc của doanh nghiệp.