Chủ dự án Gem Sky World báo lãi sau thuế giảm hơn 95% trong năm 2022

Công ty con của Đất Xanh, BĐS Hà An vừa công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong năm 2022, trong đó, lợi nhuận sau thuế giảm hơn 95,5% so với năm 2021. Tỷ suất ROE cũng giảm từ 0,15 xuống mức 0,006 trong năm qua.

CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con của Tập đoàn Đất Xanh) vừa công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong năm 2022, theo đó, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 59,48 tỷ đồng, giảm hơn 95,5% so với năm 2021. 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) theo đó cũng giảm từ 0,15 trong năm 2021 xuống 0,006 trong năm 2022 vừa qua. 

Trên thị trường bất động sản, BĐS Hà An là chủ đầu tư dự án Gem Sky World tại Đồng Nai, có diện tích 92,2 ha, tổng vốn đầu tư 5.725 tỷ đồng. Dự án này đã bắt đầu mở bán đợt đầu từ cuối năm 2021.

 Dự án Gem Sky World tại Long Thành, Đồng Nai. (Ảnh: Đất Xanh). 

Ngoài ra, cũng tại Đồng Nai, BĐS Hà An cũng đầu tư một dự án khác có quy mô 152 ha, tổng mức đầu tư 12.500 tỷ đồng, được Đất Xanh duyệt chủ trương cho đầu tư vào tháng 3/2022 (dự án DXH Airport City). 

Tại TP Dĩ An, Bình Dương, BĐS Hà An cũng có một dự án khác có quy mô gần 8,7 ha, bao gồm 11 tòa cao tối đa 30 tầng, tổng sản phẩm cung cấp dự kiến 3.400 căn hộ. Đây là dự án mà HĐQT Đất Xanh đã ra nghị quyết cho BĐS Hà An phát triển vào đầu tháng 10/2022.

Ngoài kinh doanh tại các dự án bất động sản, trong năm 2022, BĐS Hà An cũng hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp trong Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định và CTCP In Nông Nghiệp, giá chuyển nhượng lần lượt là 300 tỷ đồng và 51 tỷ đồng. 

Đất Xanh cho biết, lãi của các thương vụ này lần lượt là 172 tỷ đồng và 187 tỷ đồng, đều đã được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính trên báo cáo tài chính hợp nhất của Đất Xanh. Tại ngày 31/12/2022, Tập đoàn đã thu được toàn bộ số tiền liên quan đến hai thương vụ chuyển nhượng này. 

 Nguồn: BĐS Hà An. 

Mặt khác, tại thời điểm cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của BĐS Hà An ở mức gần 9.440 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. 

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 1,47 cho thấy nợ phải trả của BĐS Hà An là hơn 13.876 tỷ đồng, tăng 8,4% so với kỳ trước.

Trong đó, dư nợ trái phiếu là hơn 1.510 tỷ đồng, ở chiều ngược lại, giảm gần 41%. Hệ số nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 0,28 còn 0,16 tại cuối kỳ năm 2022. 

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2022, BĐS Hà An có 4 lô trái phiếu đáo hạn với tổng giá trị (tính theo khối lượng phát hành) là 1.698 tỷ đồng. Trong năm, công ty cũng không thực hiện đợt mua lại trái phiếu trước hạn nào. 

Hiện, BĐS Hà An còn hai lô trái phiếu đang lưu hành là HAACB2124001 và HAACH2226001 với tổng giá trị đang lưu hành là 385 tỷ đồng. Hai lô này sẽ lần lượt đáo hạn vào tháng 3/2024 và tháng 7/2026. 

Ngoài kênh trái phiếu, giữa tháng 8/2022, Đất Xanh cũng công bố kế hoạch rót 8.000 tỷ đồng cho BĐS Hà An, thông qua hình thức mua cổ phần phát hành mới của đơn vị này. 

chọn
Được chia gần 12 tỷ cổ tức, lãi sau thuế Sonadezi Long Thành 
tăng 57% trong quý II
Quý II vừa qua, doanh thu tài chính của Sonadezi Long Thành phát sinh 12 tỷ đồng tiền chia cổ tức từ Sonadezi Châu Đức. Khoản thu này giúp lãi sau thuế doanh nghiệp tăng 57% so với quý cùng kỳ.