Đấu giá 41 ô đất tại Tam Nông, Phú Thọ, khởi điểm 5 - 15 triệu đồng/m2

Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ và UBND huyện Tam Nông sẽ tiến hành tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 41 ô đất trên địa bàn xã Dân Quyền vào ngày 24/6 tới đây.

Các ô đất có diện tích từ 105 m2 đến 141,4 m2, giá khởi điểm từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng/m2 (từ 525 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng/ô tùy vị trí và diện tích). Tiền đặt trước từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

 41 lô đất sắp được đấu giá.

Thời gian xem tài sản từ ngày 9/6 đến ngày 10/6, khách hàng có nhu cầu liên hệ với Công ty trước một ngày để được hướng dẫn xem ô đất trên thực địa hoặc khách hàng tự đi xem theo sơ đồ quy hoạch.

Bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 7/6 đến ngày 21/6 tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tam Nông và Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ .

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng phiếu trả giá gửi qua đường bưu điện bằng hình thức gửi bảo đảm đến địa chỉ Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tam Nông từ ngày 7/6 đến ngày 21/6.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ từ ngày 21/6 đến ngày 23/6.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên vào lúc 8h ngày 24/6 tại Trung tâm Hội nghị huyện Tam Nông.

Chi tiết liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ, địa chỉ: số 36 Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ, điện thoại: 0210 3842 215.

chọn
Chuyên gia dự báo 'ngày về' của các phân khúc bất động sản
Theo chuyên gia Batdongsan.com.vn, hiện các loại hình bất động sản hầu như vẫn duy trì đặc điểm như trước đây​. Do đó, mốc tăng trưởng của các phân khúc sẽ lặp lại có tính quy luật như chu kì trước.