Đầu tư đường bộ cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, đoạn qua TP Hải Phòng bằng ngân sách địa phương

Bộ GTVT ủng hộ đề xuất giao TP Hải Phòng quyết định đầu tư dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa phận TP Hải Phòng sử dụng ngân sách địa phương.

  Tuyến đường cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng dài khoảng 109 km. (Ảnh: Báo Chính phủ).  

Theo Báo Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có ý kiến về việc đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, đoạn qua địa bàn TP Hải Phòng giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan về việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ này sử dụng ngân sách địa phương.

Theo Bộ Giao thông vận tải, tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng dài khoảng 109 km đang được UBND TP Hải Phòng đầu tư xây dựng khoảng 22 km (Hải Phòng 13 km, Thái Bình 9 km), UBND tỉnh Thái Bình đang chuẩn bị đầu tư khoảng 80 km (Ninh Bình 18 km, Nam Định 29 km, Thái Bình 33 km).

Như vậy vẫn còn khoảng 7 km đoạn qua địa phận TP Hải Phòng chưa được nghiên cứu đầu tư. Bộ GTVT cho rằng việc UBND TP Hải Phòng đề xuất đầu tư đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua địa phận TP Hải Phòng là cần thiết, để sớm hình thành đường cao tốc kết nối các khu công nghiệp, dịch vụ, cảng biển phía Đông TP Hải Phòng với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.   

Tuy nhiên, theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT được phân bổ vốn khoảng 304.000 tỷ đồng chỉ đáp ứng yêu cầu đầu tư một số đường cao tốc, khởi công mới một số dự án động lực, cấp bách và xử lý các điểm nghẽn thuộc 5 chuyên ngành giao thông nên chưa thể bố trí nguồn vốn để triển khai đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng trong giai đoạn 2021 - 2025. 

Do đó, Bộ GTVT ủng hộ đề xuất giao TP Hải Phòng quyết định đầu tư dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua địa phận TP Hải Phòng sẽ thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực, chỉ đạo thực hiện đầu tư. Bộ GTVT cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện đầu tư.

chọn