Đề xuất bỏ quy định dành 20% quỹ đất dự án nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội

Cử tri TP Hà Nội kiến nghị bố trí nhà ở xã hội tập trung để thay thế việc thực hiện bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở lên.

Bộ Xây dựng cho biết vừa qua đã nhận được kiến nghị của cử tri TP Hà Nội về phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, cử tri đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, chấp thuận theo hướng bố trí nhà ở xã hội tập trung, thay thế việc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô từ 2 ha trở lên, nhằm tạo điều kiện đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời, tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số Nghị định số 49 ngày 1/4/2021, Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 100 ngày 20/10/2015 theo hướng giảm quy mô sử dụng đất của dự án phải dành quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội (từ 2 ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại I). 

Quy định trên đã góp phần tăng nguồn cung quỹ đất 20% dành để phát triển nhà ở xã hội, gián tiếp tăng nguồn cung và góp phần giảm giá bán nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho các đối tượng là người thu nhập thấp ở khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp có nhiều cơ hội tiếp cận và mua, thuê, thuê mua nhà ở, ổn định cuộc sống.

Để khắc phục các vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai trên thực tế, tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49 cũng có quy định: đối với trường hợp thuộc diện phải bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định nhưng do có sự thay đổi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của địa phương dẫn đến việc bố trí quỹ đất 20% không còn phù hợp thì UBND tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng thừa nhận, vẫn còn một số nội dung tồn tại, vướng mắc cần được sửa đổi trong Luật Nhà ở năm 2014,  trong đó có vướng mắc, tồn tại như kiến nghị của cử tri TP Hà Nội.

Bộ Xây dựng cho biết đã được Chính phủ giao chủ trì nghiên cứu, sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014, trong đó có nội dung về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội nhằm xử lý triệt để những bất cập liên quan đến quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị.

Ngày 6/9, Bộ đã có văn bản số 3925 gửi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đăng tải dự thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Luật Nhà ở sửa đổi dự kiến được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Hiện nay trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 301 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị với tổng diện tích hơn 7,8 triệu m2. Trong đó, đối với nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 126 dự án, tổng diện tích khoảng 3 triệu m2 sàn - bằng khoảng hơn 40% mục tiêu về nhà ở công nhân khu công nghiệp đến năm 2020. Còn lại nhiều công nhân chưa có chỗ ở ổn định, đang phải ở tại các khu nhà trọ do người dân tự đầu tư xây dựng.

chọn
Nhiều dự án bất động sản lớn được chuyển mục đích sử dụng đất
Từ đầu năm đến nay, nhiều dự án bất động sản tại Long An, Hòa Bình... đã được duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất để triển khai thực hiện.