Đề xuất giảm 3.500 tỷ đồng tiền thuê đất, mặt nước cho người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Bộ Tài chính tính toán, với mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tổng số tiền giảm được ở mức khoảng 3.500 tỷ đồng.

Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Mới đây, Bộ tài chính đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định Hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 11 ngày 30/1/2022 của Chính phủ.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất hai phương án trong việc quy định đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Phương án một quy định điều kiện được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 là người thuê phải ngưng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ 15 ngày trở lên. Điều này tương tự như điều kiện đã quy định tại quyết định của Thủ tướng về giảm tiền thuê đất năm 2020 cho người thuê đất phải ngừng sản xuất kinh doanh do dịch Covid-19.

Phương án hai không quy định điều kiện được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 là người thuê đất, thuê mặt nước phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phương án này tương tự như nội dung đã thực hiện của năm 2021 theo Quyết định số 27 ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, để đảm bảo tính công bằng, thống nhất áp dụng trên cả nước, đồng thời giảm thiểu thủ tục hành chính và rủi ro trong quá trình thực hiện, Bộ cho rằng Phương án hai là hợp lý, kế thừa quy định tại Quyết định 27. Tuy nhiên phương án này lại chưa thật phù hợp với nội dung quy định tại Nghị quyết số 11 như Phương án một.

Do vậy, Bộ Tài chính đề xuất thực hiện theo Phương án hai và xin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nội dung này. Trưòng hợp phải báo cáo Chính phủ sửa đổi quy định tại Nghị quyết số 11, trình Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định. 

Về mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, quy định giảm 30% trên số tiền thuê đất, mặt nước phải nộp của năm 2022 theo đúng Nghị quyết số 11; đồng thời kế thừa quy định tại Quyết định số 27.

Cụ thể như sau:

"Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với người thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 2 Quyết định này. Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có).

Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại khoản 1 Điều này được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp năm 2022 theo quy định. Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật".

Trước đó, trong năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. 

Kết quả thực hiện năm 2021 cho thấy,  khoảng 3.433 tỷ đồng đã được đã giảm, bớt khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, góp phần duy trì và phục hồi sản xuất. 

Theo đánh giá sơ bộ dựa trên kết quả đã thực hiện của năm 2021, Bộ Tài chính cho biết, nếu thực hiện theo Phương án hai thì số tiền thuê đất, thuê mặt nước dự kiến giảm khoảng 3.500 tỷ đồng. Trường hợp thực hiện theo Phương án một thì số tiền thuê đất, thuê mặt nước dự kiến giảm của năm 2022 sẽ thấp hơn. 

Đối với số giảm thu ngân sách Nhà nước về tiền thuê đất, thuê mặt nước nói trên, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp cùng với các khoản tác động giảm thu ngân sách Nhà nước khác để báo cáo Chính phủ và báo cáo Quốc hội tổng thể cân đối ngân sách năm 2022. 

chọn
Thân thế doanh nghiệp thế chân Viwaseen tại KĐT bên Vành đai 4: Vốn nghìn tỷ, từng tham gia thị trường vàng
BĐS Hồ Gươm (đơn vị thế chân Viwaseen tại dự án An Thịnh 6) nằm trong hệ sinh thái doanh nghiệp do doanh nhân Nguyễn Thị Loan phát triển. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, từng tham gia thị trường vàng.