Đề xuất nghiên cứu hỗ trợ lãi suất ưu đãi 4,7%/năm trong 20 năm cho người mua căn nhà đầu tiên

Góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) đề xuất nghiên cứu cách làm sáng tạo của TP HCM để hỗ trợ lãi suất vay ưu đãi cho người mua căn nhà đầu tiên.

Theo đó, trong 17 năm qua, Quỹ Phát triển nhà ở TP HCM (HOF) đã hỗ trợ cho khoảng 5.500 cán bộ, công chức, viên chức nhà, cán bộ lực lượng vũ trang, cán bộ công đoàn chưa có nhà ở, mua căn nhà đầu tiên được vay vốn ưu đãi để mua nhà ở. 

Được biết, những năm đầu thực hiện, khoản vay hỗ trợ chỉ có 400 triệu đồng, sau đó được điều chỉnh tăng lên qua các năm. 

Gần đây nhất, theo Văn bản 667 năm 2021 của HOF thì khoản vay là 900 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị căn hộ với lãi suất vay ưu đãi 4,7%/năm trong 20 năm.

Cách làm trên không quy định mức giá mua căn nhà được hỗ trợ vốn và lãi suất ưu đãi, nên có thể bao gồm cả trường hợp mua nhà có giá trị cao. 

Theo HoREA, chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho người mua căn nhà đầu tiên là chính sách đã được nhiều nước áp dụng, nhưng chưa được quy định trong Luật Nhà ở nước ta. Do đó, Hiệp hội đề xuất xem xét bổ sung vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay ưu đãi trong 10 - 20 năm cho người mua căn nhà đầu tiên là căn hộ có mức giá không quá 2 tỷ đồng/căn.

Trước đó, tại Công văn số 127/2022, HoREA cũng đề xuất Ngân hàng Nhà nước xem xét trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định 31/2022/NĐ-CP cho phép “người mua nhà ở thương mại có mức giá dưới 1,8 (hoặc 2 tỷ đồng/căn được hỗ trợ 2%/năm lãi suất vay tín dụng (hoặc với lãi suất hợp lý do Ngân hàng Nhà nước quy định) tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023.

chọn
[Photostory] Hiện trạng hai dự án trọng điểm của Năm Bảy Bảy tại TP HCM
NBB Garden 2 và NBB Garden 3 là hai dự án trọng điểm của Năm Bảy Bảy, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành thủ tục đầu tư trong năm nay.