Đô thị

Đà Nẵng muốn gọi vốn gần 90.000 tỉ đồng cho 5 dự án này trong giai đoạn 2020-2025

UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt Danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2020 - 2025.
Different Kinds of Motorcycles

Đô thị
 
chọn