Doanh thu năm của Vingroup lên cao kỷ lục

Năm 2023, Vingroup ghi nhận doanh thu tăng 59% so với năm 2022 và đạt con số cao kỷ lục kể từ khi hoạt động.

Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu thuần 27.428 tỷ, giảm gần 34% so với cùng kỳ năm 2022. Công ty báo lãi sau thuế 495 tỷ đồng quý cuối năm ngoái.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất trong cả năm 2023 đạt 161.634 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2022 chủ yếu nhờ tốc độ bàn giao các căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3, cũng như sự tăng trưởng mạnh của doanh thu bán xe điện so với năm trước. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất từ trước tới nay của Vingroup.

Lợi nhuận sau thuế đạt 2.051 tỷ đồng cả năm, tăng nhẹ 7 tỷ so với năm 2022 và hoàn thành kế hoạch kinh doanh đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất các năm.

Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất các năm.

Trong quý IV/2023, VinFast đã bàn giao 13.513 xe điện, tăng 35% so với quý trước. Tính cả năm, công ty đã giao được 34.855 xe điện, nâng tổng số xe đã bàn giao trên toàn cầu lên 42.291 chiếc kể từ đợt bàn giao đầu tiên vào 2021.

Tại thị trường Bắc Mỹ, VinFast đã nhận được 70 đăng ký hợp tác đến từ các đơn vị đại lý trên toàn nước Mỹ, đồng thời chuẩn bị cho đợt giao hàng đầu tiên của VF 9 vào năm 2024.

Tại Việt Nam, lô xe VF 6 đầu tiên đã được bàn giao tới khách hàng vào tháng 12/2023, sau 3 tháng đặt hàng.

Ở mảng bất động sản, Vinhomes (Mã: VHM) ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào thu nhập tài chính) đạt 121.379 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty vượt kế hoạch năm đề ra, đạt 33.287 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước.

Còn Vincom Retail (Mã: VRE) ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Vincom Retail đạt 9.791 tỷ đồng và 4.409 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 33% và 59% so với năm 2022.

Quy mô tổng tài sản của Vingroup cuối năm 2023 là 669.617 tỷ, tăng 16% so với đầu năm. Tập đoàn nắm giữ khoảng 34.967 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng.

Tổng dư nợ vay cuối kỳ là 213.313 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 148.022 tỷ, bao gồm 21.809 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tag:
chọn
[Photostory] Vị trí khu đô thị 72.000 tỷ đồng đang tìm chủ tại Biên Hòa
Khu đô thị Hiệp Hòa có vị trí thuộc phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, quy mô quy hoạch khoảng 293 ha, với tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng.