Cổ phiếu TDH của Thuduc House vào diện kiểm soát từ ngày 27/6

HOSE vừa có quyết định dưa cổ phiếu TDH của Thuduc House vào diện kiểm soát do ghi nhận lỗ ròng trong hai năm liên tiếp. Hiện, cổ phiếu TDH vẫn bị hạn chế về thời gian giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên chiều.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có quyết định chuyển cổ phiếu TDH của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 27/6 tới đây.

Theo HOSE, nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -363,42 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là -942,05 tỷ đồng căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 và năm 2021, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. 

Hiện, cổ phiếu TDH của Thuduc House vẫn bị hạn chế về thời gian giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. 

Trước đó, vào ngày 28/5/2021, HOSE cũng chính thức đưa cổ phiếu TDH vào diện cảnh báo vì lý do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020 là số âm, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020.

Đến ngày 21/10/2021, HOSE đưa cổ phiếu TDH vào diện kiểm soát đặc biệt và bị hạn chế về thời gian giao dịch, nguyên nhân là do mặc dù cổ phiếu đã bị đưa vào diện cảnh báo trước đó, song Thuduc House vẫn tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Đối với vấn đề liên quan đến cổ phiếu TDH này, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, lãnh đạo công ty cho biết, đến ngày 21/4/2022, công ty sẽ đủ 6 tháng kể từ khi cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và sẽ được giao dịch bình thường nếu công ty không vi phạm. 

Song, sau khi làm việc với HOSE, HOSE có ý kiến cho rằng, do Thuduc House vẫn còn trong giai đoạn điều tra và chưa hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế, do đó, HOSE tiếp tục duy trì diện kiểm soát này nhằm bảo vệ lợi ích của các cổ đông nhỏ lẻ. 

Theo ông Đàm Mạnh Cường, Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị Thuduc House, công ty đã có kiến nghị lên HOSE để cổ phiếu được giao dịch bình thường và khẳng định là công ty không có sai phạm.

chọn
Cẩn trọng bẫy 'liều ăn nhiều' với đất nền chưa xong pháp lý
Theo chuyên gia Batdongsan.com, lợi nhuận cao luôn đi kèm rủi ro lớn. Nếu đón đầu thành công, các lô đất nền chưa xong pháp lý sẽ mang lại nhiều lợi nhuận vì giá mua vào thấp hơn 20-40%. Song, phần nhiều các lô đất chưa được cấp sổ là do vướng nhiều vấn đề phức tạp, dính quy hoạch… Người mua nên tránh bẫy “liều ăn nhiều”.