Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Thanh Lâm là một xã thuộc huyện Mê Linh. Xã có diện tích 12,53 km², dân số năm 1999 là 14.162 người, mật độ dân số đạt 1.130 người/km². Về địa giới hành chính xã Thanh Lâm phía Đông giáp với xã Quang Minh và xã Chi Đông; phía Nam giáp với xã Đại Thịnh; phía Tây giáp với xã Tam Đồng; phía Bắc giáp với xã Kim Hoa và phường Hùng Vương (Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

3. Đường cắt đường tỉnh 35

Tuyến đường chạy qua địa bàn phía đông nam của xã Thanh Lâm, đi qua các khu dân cư Phú Nhi, Yên Vinh. 

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thanh Lâm theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. (Đường kẻ màu hồng). 

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tam Đồng. (Nguồn ảnh: Google). 

4. Đường qua khu dân cư Thanh Tước

Tuyến đường chạy qua địa bàn phía đông bắc của xã Thanh Lâm, có một đầu gần Đồi 79 Mùa Xuân.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thanh Lâm theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. (Đường kẻ màu hồng). 

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tam Đồng. (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Mê Linh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).