Kế hoạch sử dụng đất xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Sơn Tân.

Sơn Tân là một xã thuộc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, có diện tích 55,19 km². Xã Sơn Tân có vị trí địa lý: phía đông giáp xã Cam Hiệp Bắc; phía tây giáp xã Suối Tân; phía nam giáp xã Cam Phước Tây (TP Cam Ranh); phía bắc giáp xã Suối Tân.

 Xã Sơn Tân trên bản đồ Google vệ tinh. 

Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 18/2, xã Sơn Tân có một vài dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án sau: Đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm; Đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân.

Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật kế hoạch sử dụng đất xã Sơn Tân TẠI ĐÂY

chọn
Nhiều vùng nông thôn sắp lên đô thị ở Thái Nguyên
Theo quy hoạch, Thái Nguyên sắp có nhiều vùng nông thôn lên đô thị, nhiều xã sẽ lên thị trấn, huyện Đại Từ và huyện Phú Bình tương lai sẽ lên thị xã...