Kế hoạch sử dụng đất xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Cam An Bắc.

Cam An Bắc là một xã miền núi thuộc phía Tây huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, có 20,81 km2 diện tích tự nhiên.

Xã Cam An Bắc trên bản đồ Google vệ tinh. 

Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 18/2, xã Cam An Bắc có nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án sau: 

Đường cao tốc phía Đông; Đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm; Đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân; Đường dây điện110kV đấu nối thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời (Điện lực miền Trung); Dự án Nhà máy điện mặt trời Điện lực Miền Trung; Trạm biến áp 220kV Cam Ranh và đường dây 220kv đấu nối vào trạm; Đường dây điện 110 kV nhà máy điện mặt trời KN Cam Lâm; Tuyến đường dây 110KV đấu nối nhà máy điện mặt trời Trung Sơn.

Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật kế hoạch sử dụng đất xã Cam An Bắc TẠI ĐÂY

chọn
Bình Phước sẽ phát triển mạnh Chơn Thành và Đồng Xoài, hình thành vùng đô thị lớn phía Nam
Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tỉnh này xác định Chơn Thành và Đồng Xoài là hai đô thị cùng tăng trưởng mạnh, là cơ sở để phát triển vùng đô thị lớn ở phía Nam.