Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 9)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 9) - Ảnh 1.

Phường 10 thuộc quận Tân Bình. Phường 10 Phía đông giáp phường 8 (quận Tân Bình); Phía tây phường Phú Trung (quận Tân Phú); Phía nam giáp phường 9 (quận Tân Bình); Phía bắc giáp phường 11.

1. Đường nối từ hẻm 161 Ni Sư Huỳnh Liên tới hẻm 147 Ni Sư Huỳnh Liên

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 là đường nối đường nối hẻm 161 Ni Sư Huỳnh Liên tới hẻm 147 Ni Sư Huỳnh Liên, có chiều dài khoảng 35 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 161 Ni Sư Huỳnh Liên, chạy song song với đường Ni Sư Huỳnh Liên, sau đó kết thúc ở hẻm 147 Ni Sư Huỳnh Liên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 9) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 10 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 9) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với hẻm 133 Ni Sư Huỳnh Liên

Phường 10 có đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với hẻm 133 Ni Sư Huỳnh Liên. Tuyến đường này có nằm ở sát quán The Friend Coffee & Tea.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 9) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 10 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 9) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ hẻm 147 Ni Sư Huỳnh Liên tới hẻm 133 Ni Sư Huỳnh Liên

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường 10 có đường nối hẻm 147 Ni Sư Huỳnh Liên tới hẻm 133 Ni Sư Huỳnh Liên, có chiều dài khoảng 40 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 147 Ni Sư Huỳnh Liên, chạy song song với đường Ni Sư Huỳnh Liên, sau đó kết thúc ở hẻm 133 Ni Sư Huỳnh Liên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 9) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 10 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 9) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).