Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP Tuy Hòa mới nhất

  Phường 2 thuộc TP Tuy Hòa, phía đông giáp phường 5; phía tây giáp Bình Ngọc; phía nam giáp phường 1; phía bắc giáp phường 8.

1. Đường nối đường Nguyễn Tất Thành tới đoạn cách đó khoảng 880 m

Đường này có điểm đầu ở đường Nguyễn Tất Thành, điểm cuối ở đường đoạn cách đó khoảng 880 m về phía bắc.

 Đường nối đường Nguyễn Tất Thành tới đoạn cách đó khoảng 880 m trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối đường Nguyễn Tất Thành tới đoạn cách đó khoảng 880 m trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường song song với đường số 1 nói trên

Theo quy hoạch, đường này có diểm đầu ở đường Nguyễn Tất Thành, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 730 m về phía bắc.

 Đường song song với đường số 1 nói trên trên bản đồ quy hoạch.

 Đường song song với đường số 1 nói trên trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối đường Nguyễn Tất Thành tới đoạn trường mầm non tư thục Bích Du

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường Nguyễn Tất Thành, sau đó kết thúc ở đoạn trường mầm non tư thục Bích Du, cách đó khoảng 200 m.

 Đường nối đường Nguyễn Tất Thành tới đoạn trường mầm non tư thục Bích Du trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Nguyễn Tất Thành tới đoạn trường mầm non tư thục Bích Du trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 TP Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên)

  Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tỉnh Phú Yên TẠI ĐÂY