Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 9, quận Tân Bình, TP HCM (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 9, quận Tân Bình, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 9, quận Tân Bình, TP HCM (phần 7) - Ảnh 1.

Phường 9 thuộc quận Tân Bình. Phường 9 phía đông giáp phường 15 (quận 11), phường 6 (quận Tân Bình); Phía tây giáp phường 10 (quận Tân Bình), phường 5 (quận 11), phường Phú Trung (quận Tân Phú); Phía nam giáp phường 11 (quận 11); Phía bắc giáp phường 8 (quận Tân Bình).

1. Đường nối từ hẻm 766B Lạc Long Quân tới hẻm 766 Lạc Long Quân

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 9 đáng chú ý có đường nối hẻm 766B Lạc Long Quân tới hẻm 766 Lạc Long Quân, có chiều dài khoảng 70 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 766 Lạc Long Quân, chạy song song với đườngLạc Long Quân, sau đó kết thúc ở hẻm 766B Lạc Long Quân.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 9, quận Tân Bình, TP HCM (phần 7) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 9 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 9, quận Tân Bình, TP HCM (phần 7) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 9 (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Lạc Long Quân

Phường 9 có đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với đường Lạc Long Quân. Tuyến đường này có điểm đầu ở hẻm 766B Lạc Long Quân, điểm cuối ở đoạn hẻm 766 Lạc Long Quân.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 9, quận Tân Bình, TP HCM (phần 7) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 9 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 9, quận Tân Bình, TP HCM (phần 7) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 9 (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ hẻm 766A Lạc Long Quân tới hẻm 766 Lạc Long Quân

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường 9 có đường nối hẻm 766A Lạc Long Quân tới hẻm 766 Lạc Long Quân, có chiều dài khoảng 35 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 766 Lạc Long Quân, chạy song song với đường Lạc Long Quân, sau đó kết thúc ở hẻm 766A Lạc Long Quân.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 9, quận Tân Bình, TP HCM (phần 7) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 9 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 9, quận Tân Bình, TP HCM (phần 7) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 9 (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở TP HCM mới nhất