Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 12) - Ảnh 1.

Phường Bình Trị Đông A thuộc quận Bình Tân. Phường Bình Trị Đông A phía đông giáp phường Bình Trị Đông, phía tây giáp huyện Bình Chánh, phía nam giáp các phường Tân Tạo và Bình Trị Đông B, phía bắc giáp các phường Bình Hưng Hòa A và Bình Hưng Hòa B.

1. Đường nối đường Lê Văn Quới với QL 1A.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A đáng chú ý có đường nối hẻm 262 Lê Đình Cấn với hẻm 302 Lê Đình Cấn, có chiều dài khoảng 870 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lê Văn Quới, chạy song song với đường số 18B, sau đó kết thúc ở QL 1A.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 12) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 12) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với QL 1A

Phường Bình Trị Đông A có đoạn song song với QL 1A là đường sẽ mở theo quy hoạch. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Ao Đôi, sau đó kết thúc ở hướng tây Tran Thi Van Grocery Store.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 12) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 12) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối hẻm 840 HL 2 tới hẻm 964 HL 2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A đáng chú ý có đường nối hẻm 840 HL 2 tới hẻm 964 HL 2, có chiều dài khoảng 430 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 840 HL 2, chạy song song với đường Ao Đôi, sau đó kết thúc ở hẻm 964 HL 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 12) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở TP HCM mới nhất