Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 13) - Ảnh 1.

Phường Bình Trị Đông A thuộc quận Bình Tân. Phường Bình Trị Đông A phía đông giáp phường Bình Trị Đông, phía tây giáp huyện Bình Chánh, phía nam giáp các phường Tân Tạo và Bình Trị Đông B, phía bắc giáp các phường Bình Hưng Hòa A và Bình Hưng Hòa B.

1. Đường nối đường Ao Đôi tới đoạn Siêu thị Morris

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A đáng chú ý có đường nối đường Ao Đôi tới đoạn Siêu thị Morris, có chiều dài khoảng 510 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Ao Đôi, chạy song song với hẻm 964 HL 2, sau đó kết thúc ở Siêu thị Morris.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 13) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 13) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Ao Đôi

Phường Bình Trị Đông A có đoạn song song với đường Ao Đôi là đường sẽ mở theo quy hoạch. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Ao Đôi, sau đó kết thúc ở hướng đông Xưởng may A Triển.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 13) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 13) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối hẻm 964 HL 2 tới hẻm 904 HL 2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A đáng chú ý có đường nối hẻm 964 HL 2 tới hẻm 904 HL 2, có chiều dài khoảng 260 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 964 HL 2, chạy song song với đường Ao Đôi, sau đó kết thúc ở hẻm 904 HL 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 13) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 13) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở TP HCM mới nhất