Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 15) - Ảnh 1.

Phường Bình Trị Đông A thuộc quận Bình Tân. Phường Bình Trị Đông A phía đông giáp phường Bình Trị Đông, phía tây giáp huyện Bình Chánh, phía nam giáp các phường Tân Tạo và Bình Trị Đông B, phía bắc giáp các phường Bình Hưng Hòa A và Bình Hưng Hòa B.

1. Hẻm 985 HL 2 nối dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A đáng chú ý có hẻm 985 HL2 nối dài, có chiều dài khoảng 270 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 985 HL 2, chạy song song với hẻm 951 HL 2, sau đó kết thúc ở đoạn hướng tây Trung Nhan Production & Trading.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 15) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 15) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường HL 2

Phường Bình Trị Đông A có đoạn song song với đường HL 2 là đường sẽ mở theo quy hoạch. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 907 HL 2, sau đó kết thúc ở hẻm 840 HL 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 15) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 15) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối hẻm 951 HL 2 tới hẻm 931 HL 2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A đáng chú ý có đường nối hẻm 951 HL 2 tới hẻm 931 HL 2, có chiều dài khoảng 100 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 951 HL 2, chạy song song với HL2, sau đó kết thúc ở hẻm 931 HL 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 15) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 15) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở TP HCM mới nhất