Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Bình Trị Đông B thuộc quận Bình Tân. Phường Bình Trị Đông B phía đông giáp phường An Lạc A, phía tây giáp các phường Tân Tạo và Tân Tạo A, phía nam giáp phường An Lạc, phía bắc giáp các phường Bình Trị Đông và Bình Trị Đông A.

1. Đường nối hẻm 532/3 tới đoạn Công ty dịch vụ Taxicar

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B đáng chú ý có đường nối hẻm 532/3 tới đoạn Công ty dịch vụ Taxicar, có chiều dài khoảng 230 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 532/3, sau đó kết thúc ở đoạn Công ty dịch vụ Taxicar.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM (phần 2) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM (phần 2) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Sinco

Phường Bình Trị Đông B có đoạn song song với đường Sinco là đường sẽ mở theo quy hoạch. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Xa Lộ Đại Hàn, sau đó kết thúc ở đường số 1.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM (phần 2) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM (phần 2) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối đường Sinco tới hẻm 1185

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B đáng chú ý có đường nối đường Sinco tới hẻm 1185, có chiều dài khoảng 810 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Sinco, chạy song song với Xa Lộ Đại Hàn, sau đó kết thúc ở hẻm 1185.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM (phần 2) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM (phần 2) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông B (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).