Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đáng chú ý nhất.

 

 Phường Hương Sơ nằm ở phía tây bắc thành phố Huế. Phía đông giáp phường Hương Vinh; Phía tây giáp phường An Hòa; Phía nam giáp phường Tây Lộc và phường Hương Vinh; Phía bắc giáp phường Hương Vinh và thị xã Hương Trà.

 

 

1. Đường nối từ đường tàu về phía tây

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 212 m nối từ đường tàu đoạn giao nhau với đường Nguyễn Văn Linh và kéo về phía tây.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Hương Sơ, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 1 với đường tàu

Đây là tuyến đường dài khoảng 343 m nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 1 và kéo lên đường tàu đoạn gần cửa hàng sửa xe, thay nhớt Cường.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Hương Sơ, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 1 xuống phía nam

Trong tương lai phường Hương Sơ sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,23 km nối từ tuyến đường sẽ mở và kéo xuống phía nam của phường. Tuyến cắt qua đường Nguyễn Đăng Đệ.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Hương Sơ, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy điều chỉnh hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế: Xem và tải về TẠI ĐÂY.