Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Xã Ninh Thọ thuộc thị xã Ninh Hòa với phía đông giáp xã Ninh Diên; phía tây giáp xã Ninh An; phía nam giáp xã Ninh Phú; phía bắc giáp huyện Vạn Ninh.

10. Đường đi qua Trường THPT Nguyễn Du

Đường đi qua Trường THPT Nguyễn Du về phía nam có chiều dài khoảng ba km. Đoạn đường cũng đi qua Trường Tiểu học Ninh Thọ về phía đông.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Thọ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Thọ. (Ảnh chụp màn hình Google). 

 

11. Đường song song với Quốc lộ 26B

Đường song song với Quốc lộ 26B có chiều dài khoảng 1,6 km. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực cánh đồng sen Ninh Thọ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Thọ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Thọ. (Ảnh chụp màn hình Google). 

12. Đường vuông góc với Quốc lộ 26B

Đường vuông góc với Quốc lộ 26B có chiều dài khoảng 450 m. Đoạn đường có một đầu ở Quốc lộ 26B, gần địa giới phía tây xã.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Thọ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Thọ. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Ninh Thọ trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY